Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. En pilotstudie av genetiske relasjoner mellom smertedimensjoner i Tromsø Studien

  Pilotstudie for å beregne statistisk kraft og demonstrere gjennomførbarheten av et prosjekt der hensikten er å bygge opp en taksonomi for kronisk smerte.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 2. En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død

  Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. En sunn og bærekraftig start på livet

  Hensikten med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom mors kosthold i graviditeten og barnets vekstutvikling.

  [Missing text '/pages/searchpage/' for 'Norwegian']

  Publisert Oppdatert

 4. En validering av data registrert i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehus mot data i Norsk pasientregister

  Prosjektet er et data-kvalitetssikrings tiltak og en studie som bedre utnytter eksisterende data i komplementerende helseregistre.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Endringer i materielle og livsstils-problemer blant dagligrøykere i Norge 1999 – 2011

  Målet med dette prosjektet er å studere hvordan materielle problemer og uheldig helseatferd blant av-og-til- og dagligrøykere har endret seg fra 1999 til 2011 i Norge.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 6. Endringer i sprøytebrukerpopulasjonen over tid

  Delprosjekt. A) Beregne prevalens/omfang av sprøytemisbruk B) Utvikle metode for å beregne insidens/rekruttering til sprøytemisbruk C) Utvikle modellverkstøy

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 7. Ensomme leveår i Norge

  For å vurdere hvor utbredt ensomhet faktisk er, vil vi beregne forventet leveår i ensomhet og undersøke hvordan den har utviklet seg mellom 1990- og 2010-tallet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Epidemiologi og molekylær karakterisering av invasive gruppe A streptokokkinfeksjoner i Norge, 2015-2018

  I dette prosjektet vil vi beskrive den epidemiologiske situasjonen for iGAS i Norge og evaluere eventuelle epidemiologisk forandring de siste tre årene (2015-2018).

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Epidemiologiske analyser av alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet

  Ved å slå sammen data fra flere kohortstudier i Europa, vil vi i dette prosjektet undersøke sammenhenger ved alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

  Formålet med studien er å koble data fra flere helseregistre og noen andre datakilder i 5 nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder, vordende fedre og barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Epigenetisk profil og tarmbakterier hos IBS pasienter--en tvillingstudie

  Irritabel tarm-syndrom (IBS) er en vanlig kronisk lidelse som rammer ca. 20 % av befolkningen.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 12. Epigenetiske undersøkelser av barn med autismespekterforstyrrelser og/eller språkforsinkelser

  Studier tyder på at mors bruk av folat i perioden rundt unnfangelse kan redusere risikoen for at barnet utvikler ASD/LD. Vi ønsker å undersøke denne sammenhengen grundigere.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Epilepsi hos små barn - del 2

  Hensikten med denne datainnsamlingen er å validere epilepsidiagnosene og samle inn opplysninger om viktige kliniske, anatomiske og nevrofysiologiske karakteristika hos de rammede barna.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs)

  FHI er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. Det er til nå foretatt seks datainnsamlinger; 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. EuroMix

  EU-prosjektet European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix) vil utvikle en strategi for risikovurdering av kjemiske blandinger basert på in silico, in vitro og in vivo tester.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. EuroMix (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med EuroMix-studien er å kartlegge hvilke kjemikalier vi blir utsatt for samtidig i løpet av et døgn.

  Pågående

  Publisert

 17. Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

  Siktemålet med forbudet er å begrense reklameeffekten av oppstillingen for å bidra til redusert tobakksbruk i befolkningen generelt og blant ungdom spesielt.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 18. Evaluering av overdosestrategien 2014-2017

  Overdosestrategien ble lansert av Helse og omsorgsdepartementet i 2013 og FHI fikk å oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering, jf. tillegg til tildelingsbrev for 2013.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Evaluering av sikkerhet og effekt for Ebola vaksine i et distrikt i Guinea

  The study aims to evaluate Ebola vaccine efficacy and the use of ring vaccination as a vaccine delivery strategy in a population in West Africa.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 20. Evaluering av snus- og røykesluttmetoder (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.

  Pågående

  Publisert