Hopp til innhold

Prosjekt

GOMAP: global observasjonsstudie av bruk av psykofarmakologiske legemidler - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å karakterisere trender i bruk av legemidlene ved å beskrive årlig prevalens og insidens i forskjellige land.


Sammendrag

Prosjektet er en deskriptiv studie av legemiddelbruk i 19 land ogHong Kong og har 3 delstudier: 1) antidepressiva, 2) lithium og 3) opioider. Formålet er å karakterisere trender i bruk av legemidlene ved å beskrive årlig prevalens og insidens. Hvert land/region samler inn data fra sine respektive register over legemiddelbruk for perioden 2001 til 2018 (avhengig av tilgjengelighet). For Norge inkluderes alle individer som henter ut minst en resept på apotek på ett av legemidlene. Befolkningsgrunnlag hentes fra SSB/Folkeregister (aggregerte tall per kjønn, alder, år). Kun aggregerte data sendes ut av landet til en koordinator som sammenstiller prevalens og insidens for alle land. Prosjektet vil gi ny kunnskap om forbruksmønster over tid og avdekke forskjeller mellom ulike land og verdensdeler. Resultatene kan gi grunnlag for å vurdere om behandlingspraksis er rasjonell. En felles analyseplan og definisjoner benyttes i alle land for å få mest mulig sammenlignbare resultat.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kari Furu, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet