Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sammenhengen mellom adoptivforeldres helse og ressurser og adoptivbarnas helse og tilpasning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sammenhengen mellom adoptivforeldres helse og ressurser og adoptivbarnas helse og tilpasning

Prosjekt

Sammenhengen mellom adoptivforeldres helse og ressurser og adoptivbarnas helse og tilpasning - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med undersøkelsen er å identifisere hvilke forhold ved adoptivforeldre som er assosiert med en best mulig utvikling hos barnet, samt om det er noen spesielle egenskaper ved barnet som er spesielt utfordrende for foreldrene.


Sammendrag

De fleste barn som frigis for adopsjon i dag har vært utsatt for omsorgssvikt og mange har store helseutfordringer. Dette stiller særlig krav til adoptivforeldrene. Søkere må derfor gjennom omfattende intervjuer. Kunnskapsgrunnlaget knyttet til de kriterier som legges til grunn for utreding av søkere er imidlertid mangelfullt. Formålet med undersøkelsen er å identifisere hvilke forhold ved adoptivforeldre som er assosiert med en best mulig utvikling hos barnet, samt om det er noen spesielle egenskaper ved barnet som er spesielt utfordrende for foreldrene. Informasjon om adoptivbarn og –foreldres helse og skole/jobbfungering vil innhentes fra flere sentrale registre. Et lite utvalg vil i tillegg motta et spørreskjema. Vi vil også kartlegge hvordan adoptivforeldrene har opplevd adopsjonsprosessen, samt deres behov for senere oppfølging. Hensikten med prosjektet er å bidra til en vurderingssituasjon og oppfølging av foreldrene som ivaretar både barnets beste og foreldrenes behov.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Leila Torgersen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Leila Torgersen, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Christiane Lingås Haukedal, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Tonje Holt, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Silje Kvam Bårdstu, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Lars Johan Hauge, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Heidi Aase, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Start

04.02.2019

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Leila Torgersen