Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Arbeidet med nye Smittestopp»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Arbeidet med nye Smittestopp

Artikkel

Oppdateringer om arbeidet med nye Smittestopp

På denne siden får du oppdateringer om arbeidet med den nye løsningen for digital smittesporing, den nye Smittestopp-appen.

smittestopp-mobilskjerm-700.jpg

På denne siden får du oppdateringer om arbeidet med den nye løsningen for digital smittesporing, den nye Smittestopp-appen.


Innhold på denne siden

Tirsdag 8. mars 2022

Les presentasjon og referat fra det eksterne fagrådsmøtet denne dagen. På agendaen stod utvikling i siste nedlastingstall, demonstrasjon av ny funksjonalitet for selvtest, og diskusjon rundt ytterligere funksjonalitet i appen. 

Mandag 7. mars 2022: Testrapport

En ny testrapport om appen ble ferdigstilt, du kan lese den her: Test Report - Release 3.3 & 3.4.

Mandag 7. februar 2022

Les presentasjon og referat fra det eksterne fagrådsmøtet denne dagen. Agenda handlet om presentasjon av innbyggerundersøkelse, utvikling i bruk, kort demo av løsning og avveininger av lansering av ny funksjonalitet. 

Mandag 24. januar 2022

Les presentasjon og referat fra det eksterne fagrådsmøtet denne dagen. Agenda handlet om nye tiltak, kommunikasjonstiltak, og gjennomgang av ny funksjonalitet for registrering av positive selvtester. 

Torsdag 6. januar 2022

Les presentasjon og referat fra det eksterne fagrådsmøtet 6. januar 2022. Agenda var presentasjon av nøkkeltall, gjennomførte kommunikasjonstiltak samt diskusjon om veien videre. 

Mandag 24. mai 2021

Vi er blitt oppmerksomme på at vi ikke har publisert testdokumentene for Smittestopp ennå. Testdokumentene ligger nå her: 

Onsdag 9. desember 2020: Prosjektstyremøte

Se presentasjonen om status fra prosjektstyremøtet på Presentasjon Prosjektstyremøte 09.12.2020 (PDF). 

Tirsdag 8. desember 2020: Fagrådsmøte

Se møtereferat på Referat arkitektmøte eksternt fagråd 08.12.2020 (PDF). 

Fredag 4. desember: Workshop 3 og 4 i risiko- og sårbarhetsarbeidet (ROS)

FHI holder en workshopserie i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse-arbeidet (ROS-arbeidet) for nye Smittestopp.

Se presentasjoner fra de siste to workshopene på Risiko og sårbarhet workshop 3 27.11.2020 (PDF) og Risiko og sårbarhet workshop 4 04.12.2020 (PDF). 

Formålet med workshopserien er å involvere fagmiljøet utenfor FHI i diskusjon rundt risikoscenariene i ROS-en. FHI ønsker konkrete innspill på scenarier- og risikoreduserende tiltak forbundet med disse fra fagmiljøet. Ved å fasilitere en åpen prosess på ROS-arbeidet vil flere essensielle synspunkter og bidrag nå frem inn i arbeidet, slik at vi sikrer en helhetlig, dekkende og omforent ROS.

Workshopserien er delt opp ihht tematikk:

 • Workshop 1 innledet arbeidet med en innføring i arbeidsmetode og veien så langt.
 • Workshop 2 tilspisset arbeidet med fokus på risikoscenarier rundt personvern.
 • Workshop 3 fokuserer på tematikken "sikkerhet," og
 • workshop 4 tar for seg scenarier rundt "eksterne aktører."
 • Den siste og avsluttende workshopen vil legge frem ferdig ROS-analyse.

Innspillene fra fagmiljøet er med på å prioritere og forme ROS-arbeidet, slik at vi sikrer helhetlig dekning.

FHI ønsker å takke alle deltakere for viktige innspill inn i dette arbeidet. Med åpenhet og innsikt fra flere hold kan vi bedre bevare helhetlig sikkerhet i den nye Smittestopp appen.

Torsdag 3. desember 2020: Oversendelse av DPIA til Datatilsynet

Dokumentet DPIA, som står for Data Protection Impact Assessment, er en vurdering av personvernkonsekvenser ved en løsning, og skal sikre at personvernet til de som bruker løsningen er ivaretatt. Torsdag sendte vi en e-post til Datatilsynet (PDF) med figurer og beskrivelser som ble presentert på et møte før i uka, og og DPIA for Smittestopp versjon 2 (PDF). 

Onsdag 2. desember 2020: Prosjektstyremøte

Se presentasjonen fra prosjektstyremøtet på Presentasjon prosjektstyremøte 02.12.2020 (PDF). 

Tirsdag 1. desember 2020: Fagrådsmøte

Se presentasjonen som ble holdt på Presentasjon fagråd-teknologi 01.12.2020 (PDF).

Onsdag 25. november 2020: Prosjektstyremøte

Se presentasjon fra prosjektstyremøtet på Prosjektstyremøte ny løsning for digital smittesporing 25.11.2020 (PDF). 

Tirsdag 24. november 2020: Fagrådsmøte

Se referat på Referat arkitektmøte eksternt fagråd 24.11.2020 (PDF), og presentasjonen som ble holdt på How are exposures detected 24.11.2020 (PDF). 

Fredag 20. november 2020: Workshop 2 i risiko- og sårbarhetsarbeidet og fagrådsmøte

Les presentasjonen som ble brukt i workshop-en på Risiko og sårbarhet workshop 2 20.11.2020 (PDF). 

Se presentasjoner fra fagrådsmøtet på ettermiddag:

Referat demomøte 3 Ny Smittestopp app i Norge eksternt fagråd 20.11.2020 (PDF)

Smittestop - identification of contacts (PDF)

FHI StartPage (PNG)

FHI StartPage two butons (PNG)

FHI MainPage aktiv (PNG)

FHI MainPage inaktiv (PNG)

Onsdag 18. november 2020: Status i prosjektstyremøtet

Les status for utviklingen av appen i presentasjonen Prosjektstyremøte ny løsning for digital smittesporing 18.11.2020 (PDF). 

Tirsdag 17. november 2020: Kildekoden er publisert

I ettermiddag publiserte vi kildekoden til Smittestopp, les mer på Nå kan du se kildekoden til nye Smittestopp (fhi.no). 

Denne dagen var det også møte i den tekniske delen av fagrådet, se Referat arkitektmøte eksternt fagråd 17.11.2020 (PDF). 

Fredag 13. november 2020: Første workshop i risiko- og sårbarhetsarbeidet gjennomført

FHI holder en workshopserie i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse-arbeidet (ROS-arbeidet) for nye Smittestopp. Se presentasjon fra workshopen som ble holdt på fredag på Risiko og sårbarhet workshop 1 13.11.2020 (PDF). 

Denne dagen var det også møte i det eksterne fagrådet, som vanlig på fredager. Se Referat demomøte 2 Nye Smittestopp 13.11.2020 (PDF). 

Torsdag 12. november 2020: Status fra prosjektstyremøte og fagrådsmøte

Viktigst denne uka: Prosjektet med utviklingen av nye Smittestopp er i rute, første sprintdemo er gjennomført, planer for test er laget, DPIA (personvernkonsekvensvurderingen) er sendt til godkjenning, risiko- og sårbarhetsanalyse nærmer seg overlevering til godkjenning med mer. Les mer i Presentasjon prosjektstyremøte (PDF) som ble holdt i går. Oppdatert 19.11.2020: Se Referat prosjektstyremøte 11.11.2020 (PDF).

Vi har også fått en første befolkningsundersøkelse fra Mindshare, som sier noe om hva slags holdninger folk har til å laste ned en ny app når den er klar i slutten av desember. Undersøkelsen viser at holdningen til å bruke appen er ganske jevnt fordelt mellom ja, nei og vet ikke. Men det er signifikant færre menn mellom 30-39 år som sier de vi laste ned appen, og det er mange som er usikre. Samfunnsansvar er den største driveren og personvern er den største barrieren til å laste ned appen. Dette er nyttig informasjon som viser retning når vi skal planlegge både kommunikasjon rundt og kampanje for appen. Se Smittestopp tracker rapport uke 45 (PDF).

Oppdatert 13.11.2020: Se utvidet versjon på Befolkningsundersøkelse på fagrådsmøte 13.11.2020 (PDF).

Denne uka fikk også den tekniske delen av fagrådet presentert en trusselvurdering av appen. Vurderingen er levert av mnemonic. Konklusjonen er at det er lite sannsynlig med vellykkede angrep mot denne typen apper. Det er ikke funnet indikasjoner på at verken smittesporingsappene i Danmark eller Irland er blitt utsatt for angrep. Men det er sannsynlig at kriminelle vil benytte anledningen til å sende ut falsk informasjon for å spre phishing og skadevare når denne typen apper blir lansert av myndighetene. Se Trusselvurdering av ny løsning for digital smittesporing basert på GAEN (PDF). 

Oppdatert 12. november 2020: Referat arkitektmøte eksternt fagråd 101120 (PDF). 

Torsdag 12. november 2020: Disse gir oss råd i utviklingen av nye Smittestopp

En gruppe mennesker som bruker av sin egen, helt private tid til å hjelpe oss med å fange opp viktige ting vi ikke alltid klarer å se selv er fagrådet. Helt i starten av prosessen med å utvikle nye Smittestopp stod det klart for oss, spesielt etter diskusjonene i vår, at her trenger vi innspill og dialog direkte inn i arbeidet med utviklingen av den nye appen. Vi har kontaktet mange, og har i så å si alle e-poster og telefoner fått positive tilbakemeldinger. Takk for det!

Fagrådet har to møter i uka, ett teknisk møte tirsdag ettermiddag for å gå gjennom alt fra infrastruktur, arkitektur, sikkerhet med mer, og ett møte fredag ettermiddag for å få tilbakemeldinger på alt fra samtykke-tekster til design, universell utforming, funksjonalitet og så videre.

Personene som er med i fagrådet representerer rett og slett seg selv, med kunnskapen og kompetansen de har på ulike typer brukergrupper, som unge, eldre, folk som ser dårlig og kommuneleger. Her har vi også vært så heldige å få med teknisk spisskompetente folk som bidrar med innsikt og forslag. Johannes Brodwall har satt opp et arbeidsrom i Slack hvor du kan følge løpende diskusjoner og tips, send direktemelding til @jhannes på Twitter for tilgang.

Under her ser du hvem som sitter i de ulike gruppene.

Personer med kompetanse på folk mellom 20-30 år:

 • Sana Parveen
 • Yosef Ihdego
 • Siri Oldervik
 • Henrik Vincent Fiske

Personer med kompetanse på blinde og svaksynte

 • Kristin Kjæret
 • Christian Thon

Personer med kompetanse på eldre brukergrupper:

 • Gro Kvæstad
 • Bjørn Rønning Hansen

Personer med kompetanse på innvandrergrupper:

 • Rabia Musavi

Personer med kompetanse på ungdom:

 • Habon Beegsi

Kommuneoverleger:

 • Terese Folgerø, Alver kommune
 • Barbro Kvaal, Indre Østfold kommune

Personer fra LIN – Likestilling, inkludering og nettverk

 • Eunesse Manalo
 • Radhia Sahbi
 • Aruna Jaganathan

Personer vi kontaktet gjennom Den norske dataforening

 • Trond Arve Wasskog
 • Johannes Brodwall

Personer fra Tekna:

 • Harald Wesenberg
 • Lise Lyngsnes Randeberg

Oppdatert: I første versjon av dette innlegget hadde vi en representant for lavinntektsfamilier, men akkurat denne gruppen har vi ikke fått på plass en representant for. 

Torsdag 12. november: Søknad sendt til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Prosjektet har søkt FHI om å kunne gjøre oppslag mot MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) når en bruker av appen skal sjekke sitt prøvesvar før eventuell varsel om smitterisiko til de personer brukeren av appen har vært i nær kontakt med. Les søknaden på Søknad Smittestopp MSIS (PDF). 

Fredag 6. november 2020: Demomøte

Her kan du lese referat fra første demomøte om appen i fagrådet, se Demomøte 1 eksternt fagråd 06.11.2020 (PDF).

Torsdag 5. november 2020: Status denne uka

Enkelte har med rette etterlyst litt oppdateringer på denne siden. Nytt siden sist: Vi fikk mange nyttige innspill og kommentarer i den tekniske delen av det eksterne fagrådet tirsdag ettermiddag. Se Referat arkitektmøte eksternt fagråd (PDF). Blant temaene som ble diskutert var samtykke versus forskrift (vi har diskutert dette også i møte med Datatilsynet, se møtereferat fra tidligere i høst), prosess og dataflyt mellom de ulike komponentene i løsningen, og innspill til styrking av personvernet i løsningen. Dette er veldig nyttig, takk til alle som bidrar med synspunkter og innspill. 

I går var det som vanlig prosjekstyremøte. Se presentasjon fra møtet om de ulike punktene som ble gjennomgått. Her gikk vi også gjennom kommunikasjonsplanen for prosjektet slik den ser ut nå. 

Denne uken fikk også Dinamo tildelt kontrakt for oppdraget med å hjelpe oss i FHI med å lage kampanjeaktiviteter eller hva som enn må til for å få flest mulig til å laste ned Smittestopp. Oppstartsmøte er mandag neste uke. Oppdatert 6.11.2020: Se besvarelsen på tilbudet fra Dinamo på FHI_Smitteapp_sladdet (PDF). Dokumentet er sladdet med hjemmel i offentleglova § 13 første ledd jf forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 1. 

Og på fredag får fagrådet med representanter fra ulike deler av befolkningen presentert de første skissene til hvordan appen kan komme til å se ut. 

Torsdag 29. oktober 2020: Vi er i gang

Nå har nedtellingen til lansering av nye Smittestopp 21. desember startet for alvor. Denne uka var det kickoff med Netcompany og teamet ved FHI og Norsk helsenett (NHN) som skal jobbe med løsningen de nærmeste ukene.

På prosjektstyremøtet for appen i går gikk vi gjennom status på verifiseringsløsningen og annen infrastruktur, testing og kvalitet på løsningen, app- og back-end-utvikling, personvern, informasjonssikkerhet, kommunikasjon, og opprettelsen av et fagråd som skal hjelpe oss med å sikre at appen er tilpasset flere forskjellige målgrupper. Første møte med fagrådet er i dag.

Med gårsdagens møte er prosjektstyret også utvidet med Geir Arne Olsen og Thomas Kofoed fra Netcompany.

Se presentasjon fra prosjektstyremøtet (PDF) i går.

Se presentasjon fra kickoff for eksternt fagråd (PDF) i dag. 

Tirsdag 20. oktober 2020: Tildeling av kontrakt

I dag er selskapet Netcompany tildelt kontrakt for utvikling av nye Smittestopp. 

Se Meddelelse om kontraktstildeling (PDF).

Oppdatert 23.10.2020: Se tilbudsbrev fra Netcompany (PDF). Det er enkelte steder foretatt sladding av informasjon om personlige forhold og forhold som det er av konkurransemessig betydning for leverandøren å hemmeligholde, jf. forvaltningslovens §13, dette for at Folkehelseinstituttet skal kunne oppfylle sin taushetsplikt iht. anskaffelsesforskriftens §7-4.

Mandag 19. oktober 2020: Navn på appen

Appen for digital smittesporing har fått et navn, nemlig Smittestopp. Se Ny app gjenbruker navn (fhi.no).

Torsdag 15. oktober 2020: Status for uka

En av de viktigste sakene vi jobber mye med denne uka er å forberede gjennomgangen av de kommende tilbudene om utvikling av den nye appen. Frist for levering av tilbud er mandag 19. oktober. Vi har nå laget en plan for evalueringsprosessen, og satt sammen ulike grupper som skal evaluere svar fra tilbyderne.

Vi jobber også med å etablere et eksternt fagråd for å sikre tilbakemeldinger fra folk innen teknologiområdet, Blindeforbundet, eldre, ungdom og andre målgrupper vi vet vi må jobbe ekstra med å både legge til rette for i bruken av appen og i kommunikasjonsarbeidet rundt den. Vi kommer tilbake med mer info når alle medlemmer er på plass.

Vi er også i gang med en verifiseringsløsning som skal sikre at opplastning av diagnosenøkler kun skjer for personer som er bekreftet smittet. Dette gjøres via appen, og ID-porten benyttes til dette. Etter at identitet til en bruker er bekreftet, gjøres det en sjekk inn mot Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) for å sjekke om det finnes et positivt covid-19-svar for denne personen. Hvis ja, vil verifiseringsløsningen gi en «token» tilbake til appen som så kan brukes til å laste opp diagnosenøkler for nærkontakter.

På tirsdag gikk vi ut med en avstemning om hva navnet på den nye appen skal være. Vi har fått noen tilbakemeldinger om at vi godt kunne valgt mer spenstige navn. Men navnet må jo tross alt enkelt beskrive hva appen er og gjør, og derfor valgte vi kandidatene Smittestopp (som før, men i oppdatert versjon), Smittevarsel og Smittespor (se nyhetssak FHI vil at befolkningen avgjør nytt navn på smitteapp).

Vi har også startet avklaringer om hvordan brukerstøtte skal fungere, og her er vi er i god dialog med Helfo.  

Onsdag 14. oktober 2020: Dialog med Datatilsynet

Forrige uke hadde vi møte med Datatilsynet om status for den nye appen, diskusjon om samtykke som hjemmelsgrunnlag, forhold knyttet til Google Play Services og saksgang for kontrollsak. For dere som er interessert, les Møtereferat og tilbakemelding (PDF).

Oppdatert 15.10.2020: Datatilsynet har i etterkant sendt et brev om videre saksgang, les Tilbakemelding vedrørende videre saksgang (PDF). 

Oppdatert 12.11.2020: Se også Møtereferat og tilbakemelding fra Datatilsynet 20.08.2020 (PDF).

Onsdag 7. oktober 2020: Konkurransegrunnlag sendt ut

I dag har Norsk helsenett (NHN) sendt ut utvikling av ny app på konkurranse. Se konkurransegrunnlaget i dokumentet SSA-B Bilag 1 – Beskrivelse av bistanden og Konkurransebestemmelser. Gjennom den dynamiske innkjøpsordningen til NHN er 86 leverandører forhåndskvalifisert til å levere tilbud, og det er disse som vil få mulighet til å svare på konkurransegrunnlaget. Forrige uke gikk vi ut og ba interesserte leverandører knytte seg opp mot ordningen, og det har vi tydeligvis nådd ut med, 16 leverandører har kommet til den siste uka.

For å sikre likebehandling og forsvarlig gjennomføring av anskaffelsen skal all kommunikasjon og alle spørsmål om anskaffelsen gå via Norsk helsenett (NHN). 

26. oktober skal vi ifølge tidsplanen ta beslutning om leverandør og tildele kontrakt. Derfra går tiden frem mot uke 51, da appen ifølge planen skal lanseres, fort. 

Vi tar ellers en gjennomgang av noen spørsmål som kom forrige uke fra Twitter under her. 

Løsningen for smittesporing som ligger på Iphone

Mange som har oppdatert Iphone ser at det nå ligger noe som heter «Varslinger om smittekontakt» i innstillingene. Hvorfor kan vi ikke bare koble oss opp på denne løsningen i Norge? Dette rammeverket, som heter Exposure Notification Express, er ikke tilgjengelig i Europa eller Norge ennå, selv om det ut fra den tekniske dokumentasjonen fra Apple kan virke som at det er tilgjengelig over hele verden. Men også for denne funksjonen trenger vi en egen app for å få full nytte av funksjonaliteten. Uten en egen app er man så langt begrenset til at telefonen kan begynne å spore kontakter, men man får ikke gitt varsling om kontakt med noen som er smittet før en app som tar seg av dette blir installert.

Andre lands løsninger

Noen har spurt om hvorfor vi ikke bare kan gjenbruke den danske eller tyske løsningen. Vi kan absolutt dra nytte av eksisterende løsninger i andre land. Men alle løsninger vil kreve tilpasninger til norske forhold, som for eksempel integrasjon mot Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Ingen av de eksisterende åpen kildekode-løsningene vil kunne brukes uten at det må gjøres utviklingsarbeid.

Åpen kildekode

Både app, backend og verifiseringsløsning vil være åpen kildekode, men det vil også inngå eksisterende komponenter i løsningen som ikke er åpen kildekode, som ID-porten og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).  

Tidligere Smittestopp

Og så er det spurt om på Twitter om appen vil gjenbruke app-ID fra Smittestopp, slik at alle som installerte den kan oppgradere. Dette vet vi rett og slett ikke ennå.

Tirsdag 6. oktober 2020: Oppdrag om utvikling av app

FHI mottok i går endelig oppdrag om å utvikle ny app. Se Tillegg til tildelingsbrev nr. 11 - Applikasjon for digital smittesporing (PDF). 

Fredag 2. oktober 2020

Første prosjektmøte om den nye digitale smittesporingsappen ble holdt i går, og nå er vi i gang igjen med utvikling av ny app. Utviklingen kommer til å gå fort. Vi benytter oss av den dynamiske innkjøpsordningen til Norsk helsenett for å inngå samarbeid med et kompetent team til utvikling av løsningen. Innkjøpsordningen gjør det mulig å få på plass et team for utvikling raskt, siden ordningen baserer seg på konkurranse mellom leverandører som har forhåndskvalifisert seg til å levere tilbud på ulike typer tjenester. Per nå er over 60 leverandører kvalifisert i aktuell kategori. Mer info om anskaffelsen kommer i nærmeste fremtid.

Oppdatert: Konkurransestrategien, som er et internt dokument for å forankre anskaffelsen, ble i dag ferdig. Se Konkurransestrategi for løsning for digital smittesporing (PDF). 

Prosjektorganisasjon

Vi jobber nå med å få en prosjektorganisasjon på plass, med deltakere fra både oss i Folkehelseinstituttet (bredt sammensatt, IT-folk, smittevern, anskaffelsesansvarlige, kommunikasjon med mer) og våre nære samarbeidspartnere.

Navn på appen

En annen ting vi må finne ut i nærmeste fremtid er navn. Skal vi fortsette med navnet Smittestopp, men da "Smittestopp 2.0", eller "Nye Smittestopp", eller skal vi finne et annet navn. Det er fristende å bruke navnet som mange allerede kjenner til, selv om enkelte på Twitter mener det i for stor grad er knyttet opp til den tidligere og omdiskuterte versjonen. Si gjerne fra på Twitter under hashtag #smittestopp (i mangel av en bedre hashtag akkurat nå) hva dere som leser dette tenker.

Mandag 28. september 2020 (oppdatert 8.10.20)

Planene for en ny app for digital smittesporing ble presentert blant annet som nyhetssak på fhi.no: Starter arbeid med ny løsning for digital smittesporing. Anbefalingen til regjeringen gir god bakgrunnsinformasjon om hva slags vurderinger som er gjort før vi falt ned på Apple-Google-rammeverket. 

Møtereferater

PDFer

Presentasjoner

 • FHI_2.3.1_StartPage.png
 • FHI_2.3.1_StartPage_two buttons.png
 • FHI_2.5.1_MainPage_aktiv.png
 • FHI_2.5.1_MainPage_inaktiv.png