Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spørreskjemaer og samtykkeerklæringer i MoBa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spørreskjemaer og samtykkeerklæringer i MoBa

Artikkel

Spørreskjemaer og samtykkeerklæringer i MoBa

Publisert Oppdatert

I den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa) inngår det spørreskjemaer til deltakerne.

fylle ut skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa) inngår det spørreskjemaer til deltakerne.


Skjemaene du finner på denne siden skal ikke fylles ut. Av tekniske årsaker kan bare skjemaer du har fått tilsendt fra MoBa fylles ut og sendes inn. Vi trenger strekkodene som er trykket på disse skjemaene for registrering av svarene. For forskere som ønsker tilgang til ulike versjoner av spørreskjemaene, vennligst ta kontakt med .

Invitasjonen

Dette er invitasjonen til å delta i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, som mødrene fikk under svangerskapet.

Samtykkeerklæringer 

15. svangerskapsuke

Disse spørreskjemaene ble sendt ut i 15. svangerskapsuke.

Mødrene ble stilt spørsmål om deres psykiske og fysiske helse i første del av svangerskapet og i tiden umiddelbart før graviditeten. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet. 

Fedrene fikk kun ett spørreskjema til utfylling. Spørsmålene dreide seg om fars fysiske og psykiske helse, hans livsstil og arbeidsforhold. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

22. svangerskapsuke

Dette skjemaet ble sendt ut i 22. svangerskapsuke, og handlet hovedsakelig om mors kosthold i svangerskapet. Skjemaet kunne også fylles ut elektronisk. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

30. svangerskapsuke

Skjemaet ble sendt ut i 30.svangerskapsuke, og dreide seg om mors psykiske og fysiske helse på dette stadiet av graviditeten. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

6 måneder etter fødsel

Dette skjemaet ble sendt ut da barnet var 6 måneder. Hovedtemaene er mors fysiske og psykiske helse rundt fødselen og tiden umiddelbart etter, samt barnets helse, kosthold og generelle utvikling. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

18 måneder etter fødsel

Skjemaet sendes ut når barnet er 18 måneder, og er nokså likt spørreskjema 4 for å måle eventuelle endringer. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

36 måneder etter fødsel

Skjemaet sendes ut når barnet er 36 måneder. Skjemaet inneholder mange spørsmål om barnet psykiske og fysiske utvikling, men også en del spørsmål om mors helse og livsstil. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

5 år

Dette skjemaet sendes ut når barnet er 5 år og inneholder spørsmål relevant for barns læring samt om ulike utviklingsvansker noen barn kan ha. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

Spørreskjema til barnehagene

Når barna har blitt fem år mottar noen familier et skjema knyttet til aktivitet og hendelser i barnehagen. Foreldrene blir bedt om å ta med skjema til barnehagen slik at pedagogisk personell kan fylle det ut. Skjema sendes bare til foreldre med barn født etter juli 2006.

Data fra barnehageskjemaet kan foreløpig kun benyttes i samarbeid med FHIs Språk- og læringsstudie (SOL).

Vi er ferdige med innsamlingen av disse skjemaene.

7 år

Skjemaet sendes ut når barnet er 7 år, og inneholder spørsmål om barnets helse, livsstil og ernæring. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

8 år

Skjemaet sendes ut når barnet er 8 år, og spørsmålene er konsentrert omkring sosial og psykisk utvikling hos barnet. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

Spørreskjema til skolene
Det sendes ut to spørreskjema i forbindelse med barnets skolegang:

  • Når barnet er fylt 8 år mottar familier et skjema som leveres lærer.
  • Når barnet går i 5.klasse (11 år) mottar familier et elektronisk skjema som videresendes til lærer.

Spørsmålene som stilles handler blant annet om elevens læringsmiljø, hvordan eleven klarer seg på skolen og hvordan eleven har det. 

Data fra skoleskjemaene kan foreløpig kun benyttes i samarbeid med FHIs Språk- og læringsstudie (SOL).

Vi er ferdige med innsamlingen av disse skjemaene.

13 år

MoBa ønsker å finne ut mer om hva ungdommer spiser. Vi har lite kunnskap om ungdoms spisevaner og hvordan kostholdet påvirker deres helse nå og senere i livet.

Elektronisk skjema til utfylling

Dersom du har mottatt en invitasjon til å besvare kostholdsskjemaet, kan du klikke direkte inn via lenken til det elektroniske skjemaet.  Din pinkode står i invitasjonsbrevet du mottok.

14 år

Denne gangen ber vi om svar på spørsmål om helse og livsstil, samt ungdommens atferd og væremåte.

Spørreskjema til mor

Dersom du har mottatt en invitasjon til å besvare ungdomsskjema, kan du klikke direkte inn via lenken til det elektroniske skjemaet. Din pinkode står i invitasjonsbrevet du mottok.

Spørreskjema til ungdommen

Det er også viktig å få direkte fra ungdommen informasjon. Ungdommen kan klikke direkte inn via lenken til det elektroniske spørreskjemaet. Pinkode står i det tilsendte informasjonsskrivet til ungdommen. 

16-17 år (MoBaUng)

MoBa ønsker å finne ut hvordan ungdom har det, og hvilke forhold i ungdomsårene som har betydning for helsen i voksen alder.

Instrumentdokumentasjon for disse skjemaene er under utarbeiding. 

Spørreskjema til far 2015

I desember 2015 sendte vi ut et spørreskjema til fedrene. I første omgang ble skjemaet sendt til alle fedre som deltar i MoBa med ett barn. Fedre som deltar med flere barn fikk skjemaet tilsendt i 2016. Vi er ferdige med innsamlingen av dette skjemaet.

Andre skjemaer

Spørreskjema om influensa og vaksine til mor og barn

Våren 2010 ba MoBa alle deltagere om å besvare et spørreskjema om influensa og vaksine. Spørreskjemaet var uavhengig av barnets alder. Vi er ferdige med innsamlingen av disse skjemaene.

Spørreskjema om koronavirus (covid-19) til foreldre og barn

Mars/april 2020 begynte MoBa utsendinger av spørreskjema om koronavirus til deltakere, og planla å sende ut skjemaet hver 14. dag for å følge utbredelsen og sykdomsbyrden.

Annen instrumentdokumentasjon