Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spørreskjemaer fra MoBa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spørreskjemaer fra MoBa

Artikkel

Spørreskjemaer fra MoBa

På denne siden finner du invitasjon, samtykkeerklæringer, spørreskjemaer og instrumentdokumentasjon for den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa).

fylle ut skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

På denne siden finner du invitasjon, samtykkeerklæringer, spørreskjemaer og instrumentdokumentasjon for den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa).


Skjemaene på denne siden skal ikke fylles ut. Kun skjemaer deltakere har fått tilsendt fra MoBa enten på papir eller elektronisk kan fylles ut og sendes inn. Dersom du har mottatt en invitasjon til å besvare et skjema via epost eller sms, kan du klikke direkte inn via lenken til det elektroniske skjemaet. Din pinkode står i invitasjonen du mottok. 

Noen av skjemaene er revidert. Forskere som trenger en oversikt over alle skjemaer bes kontakte MoBa administrasjonen.

Invitasjon og samtykkeerklæring

Under svangerskapet fikk mødre invitasjonen til å delta i MoBa. Mor og far måtte signere på samtykkeerklæringer for å kunne delta i MoBa.

15. svangerskapsuke

I 15. svangerskapsuke ble mødrene stilt spørsmål om deres psykiske og fysiske helse i første del av svangerskapet og i tiden umiddelbart før graviditeten. Spørreskjemaet som ble sendt til far dreide seg om fars fysiske og psykiske helse, hans livsstil og arbeidsforhold. Innsamling av skjemaene er ferdig.

22. svangerskapsuke

Skjemaet som ble sendt ut i 22. svangerskapsuke handlet hovedsakelig om mors kosthold i svangerskapet. Skjemaet kunne også fylles ut elektronisk. Innsamling av skjemaet er ferdig.

30. svangerskapsuke

Skjemaet som ble sendt ut i 30.svangerskapsuke handlet om mors psykiske og fysiske helse på dette stadiet av graviditeten. Innsamling av skjemaet er ferdig.

6 måneder etter fødsel

Skjemaet ble sendt ut da barnet var 6 måneder. Hovedtemaene for skjemaet var mors fysiske og psykiske helse rundt fødselen og tiden umiddelbart etter, samt barnets helse, kosthold og generelle utvikling. Innsamling av skjemaet er ferdig.

18 måneder etter fødsel

Skjemaet ble sendt ut da barnet var 18 måneder, og er nokså likt spørreskjema for 6 månered for å måle eventuelle endringer. Innsamling av skjemaet er ferdig.

36 måneder etter fødsel

Skjemaet ble sendt ut da barnet var 36 måneder. Skjemaet inneholder mange spørsmål om barnet psykiske og fysiske utvikling, men også en del spørsmål om mors helse og livsstil. Innsamling av skjemaet er ferdig.

5 år

Skjemaet ble sendt ut da barnet var 5 år og inneholder spørsmål relevant for barns læring samt om ulike utviklingsvansker noen barn kan ha. Innsamling av skjemaet er ferdig.

Skjema til barnehagene

Noen familier mottok et skjema knyttet til aktivitet og hendelser i barnehagen. Foreldrene ble bedt om å ta med skjemaet til barnehagen slik at pedagogisk personell kunne fylle det ut. Skjemaet ble bare sendt til foreldre med barn født etter juli 2006. Data fra barnehageskjemaet kan foreløpig kun benyttes i samarbeid med FHIs Språk- og læringsstudie (SOL). Innsamling av skjemaet er ferdig.

7 år

Skjemaet ble sendt ut da barnet var 7 år, og inneholder spørsmål om barnets helse, livsstil og ernæring. Innsamling av skjemaet er ferdig.

8 år

Skjemaet ble sendt ut da barnet var 8 år, og spørsmålene er konsentrert omkring sosial og psykisk utvikling hos barnet. Innsamling av skjemaet er ferdig.

Skjema til skole

To spørreskjema ble sendt ut i forbindelse med barnets skolegang. Spørsmålene som ble stilt handler blant annet om elevens læringsmiljø, hvordan eleven klarer seg på skolen og hvordan eleven har det. Data fra skoleskjemaene kan foreløpig kun benyttes i samarbeid med FHIs Språk- og læringsstudie (SOL). Innsamling av skjemaene er ferdig.

13 år

MoBa ønsker å finne ut mer om hva ungdommer spiser. Vi har lite kunnskap om ungdoms spisevaner og hvordan kostholdet påvirker deres helse nå og senere i livet. Innsamling pågår. 

14 år

14 årsskjemaet blir sendt ut til både mor og ungdom. Denne gangen ber vi om svar på spørsmål om helse og livsstil, samt ungdommens atferd og væremåte. Innsamling pågår.

Spørreskjema til mor

Spørreskjema til ungdommen

16-17 år (MoBaUng)

MoBa ønsker å finne ut hvordan ungdom har det, og hvilke forhold i ungdomsårene som har betydning for helsen i voksen alder. Innsamling pågår. 

Det er foreløpig kun variabler fra MoBaUng skjema 1 og 2 som er tilgjengelig for utlevering. Vennligst ved behov for mer informasjon.

Instrumentdokumentasjon for disse skjemaene er under utarbeiding. 

Spørreskjema til far 2015

I desember 2015 sendte vi ut et spørreskjema til fedrene. I første omgang ble skjemaet sendt til alle fedre som deltar i MoBa med ett barn. Fedre som deltar med flere barn fikk skjemaet tilsendt i 2016. Innsamling av skjemaet er ferdig.

Andre skjemaer

Spørreskjema om influensa og vaksine til mor og barn

Våren 2010 ba MoBa alle deltagere om å besvare et spørreskjema om influensa og vaksine. Spørreskjemaet var uavhengig av barnets alder. Innsamling av skjemaet er ferdig.

Spørreskjema om koronavirus (covid-19) til foreldre og barn

Mars/april 2020 begynte MoBa utsendinger av spørreskjema om koronavirus til deltakere. Det har per november 2022 blitt sendt ut nærmere 60 spørreskjema for å følge utbredelsen og sykdomsbyrden. Innsamling pågår fremdeles. Variabler fra disse skjemaene er tilgjengelig for utlevering på forespørsel, men vi gjør oppmerksom på at data fra korona-skjema dessverre ikke er godt tilrettelagt for gjenbruk og er krevende å hente ut. Det må derfor tas forbehold om at utlevering kan ta lang tid, spesielt i de tilfeller der det er behov for et stort antall variabler. Vi anbefaler å begynne med et lite antall variabler. Vennligst  for å få tilsendt variabeloversikt.

Annen instrumentdokumentasjon