Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Forskningsoversikt

  Nytteverdien av behandling for kneartrose: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  I denne rapporten oppsummerer vi forskning om effekter av relevante behandlingstiltak som kan lette symptomene hos personer med kneartrose.

 2. Notat

  Evaluering og revisjon av råd om BCG-vaksinasjon gjeldende fra 1. juni 2018

  Notatet er skrevet av fagdirektør Hanne Nøkleby og overlege Trude Arnesen februar 2018 i samarbeid med den nasjonale tuberkulosekomiteen.

 3. Forskningsoversikt

  Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg? Cochrane - kort oppsummert

  Blant helsepersonell i lav- og mellominntektsland er det flere faktorer som ser ut til å påvirke kvaliteten på behandlingen og oppfølgingen de gir innen fødsel- og barselomsorgen.

 4. Plakat

  Superhelter redder liv (plakat)

  "Superhelter redder liv - det gjør håndhygiene også" er en plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2018.

 5. Plakat

  Bekjemp antibiotikaresistens (plakat)

  "Bekjemp antibiotikaresistens - husk håndhygiene" er en plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2018.

 6. Rapport

  Kulturformuleringsintervjuet (CFI), DSM-5

  Dette dokumentet er den offisielle norske oversettelsen av American Psychiatric Associations (APA) «Cultural Formulation Interview» (CFI), registert gjennom APA.

 7. Forskningsoversikt

  Fedmekirurgi ved diabetes type 2 og kroppsmasseindeks under 35 - fullstendig metodevurdering

  Vi har utført en metodevurdering som omhandler effekt, sikkerhet og en helseøkonomisk evaluering av fedmekirurgi for pasienter med diabetes type 2 og KMI under 35 sammenliknet med standard behandling.

 8. Forskningsoversikt

  Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke. Cochrane - kort oppsummert

  Flere slutter trolig å røyke blant de som får hjelp til å slutte av sykepleiere. Råd og støtte fra sykepleiere, av både intensiv og mindre intensiv karakter, ser ut til å få flere til å slutte.

 9. Rapport

  Influenza epidemiological information prepared for WHO informal meeting on strain composition for inactivated influenza vaccines for use in season 2018-19

  Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, februar 2018.

 10. Skjema

  MSIS-melding tuberkulose

  MSIS melding tuberkulose skal fylles ut av kliniker når diagnosen stilles og behandling starter. Oppstart av forebyggende behandling for latent tuberkuløs infeksjon (LTBI) skal meldes på samme skjema.

 11. Forskningsoversikt

  Intraarteriell kjemoterapi ved behandling av intraokulær retinoblastom: en mini-metodevurdering

  Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utført en mini-metodevurdering om behandling av intraokulær retinoblastom med intraarteriell kjemoterapi.

 12. Forskningsoversikt

  Hjertestans - hvilken hjertekompresjonsmetode?

  Når ikke-profesjonelle «vanlige folk» må utføre hjerte-lungeredning på en person med hjertestans, er trolig uavbrutte brystkompresjoner det som redder flest liv. Det viser en Cochrane-oversikt.

 13. Skjema

  MSIS-melding behandlingsresultat tuberkulose (skjema)

  MSIS melding behandlingsresultat tuberkulose skal fylles ut ved (evt. avsluttende) kontroll etter 6-9 mnd. I dette skjemaet skal behandlingsresultatet registreres.

 14. Rapport

  Forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet

  Rapporten viser hvordan et utvalg norske kommuner bruker sitt handlingsrom til å kontrollere, rapportere og sanksjonere skjenkesteders overholdelse av alkoholloven og tilhørende forskrifter.

 15. Rapport

  Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse. Årsrapport 2016

  Mangfold er et av kjennetegnene til samfunnet i det 21. århundre. Årsrapporten gir en oversikt over blant annet alle foredrag, arrangementer, prosjekter og publikasjoner som NAKMI har hatt i 2016.

 16. PasOpp-rapport

  Brukererfaringer med fastlegetjenesten (PasOpp 2018:1)

  Rapporten er en sammenstilling av resultater om pasienters erfaringer med fastlegen. Rapporten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 17. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2014

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 18. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2014

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 19. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2013

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 20. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2013

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.