Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Rapport

  Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak

  Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp. Minst 30 000 unge mellom 4 og 18 år i Norge har en atferdsforstyrrelse, men tallene tyder på at mange ikke får behandling.

 2. Forskningsoversikt

  Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose

  Metodevurderingen oppsummerer og vurderer forskning om effekt, sikkerhet, økonomiske evalueringer og etiske problemstillinger knyttet til autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose.

 3. Forskningsoversikt

  Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (AHSCT) ved diffus systemisk sklerose. En fullstendig metodevurdering

  AHSCT er foreslått ved rask og alvorlig utvikling av diffus systemisk sklerose. Vi har oppsummert effekt og sikkerhet, foretatt en kostnadsanalyse og diskutert etikk knyttet til behandlingen.

 4. Forskningsoversikt

  Automatisert desinfeksjon av rom og overflater: systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av forskningspublikasjoner om effekten av automatisert desinfeksjon av rom og overflater i helseinstitusjoner.

 5. Rapport

  Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2012

  I denne nettrapporten gis det en oversikt over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2012.

 6. Rapport

  Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2011

  Overblikk over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2011.

 7. Rapport

  Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

  I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg (taxfree). Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014.

 8. Rapport

  Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk i 2010

  I denne nettrapporten gis det en oversikt over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2010.

 9. Rapport

  Avhengig og Selvstendig: Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale.

  Rapporten beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge.

 10. Rapport

  Avrusing: fra vilje til medisin

  Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD).

 11. Forskningsoversikt

  Avspenningsteknikker kan være til hjelp for personer med depresjon

  Avspenningsteknikker kan ha nytteverdi for personer med depresjon som står på venteliste for å få psykologhjelp. Imidlertid ser behandling hos psykolog ut til å være noe mer effektivt enn avspenning.

 12. Rapport

  Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner

  Vi har sammen med retningslinjegruppen gradert systematiske oversikter som omhandler effekten av hjemmebesøk og foreldreopplæring og informasjon som synes relevant for helsestasjoner.

 13. Forskningsoversikt

  Baklofen sammenlignet med diazepam mot alkoholabstinenser

  Baklofen har blitt utprøvd som et alternativ til benzodiazepiner mot abstinenssyndrom hos alkoholavhengige. Men så langt er evidensen utilstrekkelig for å kunne gi en anbefaling.

 14. Rapport

  Barnepass fram til 18 måneder

  Rapporten ”Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år” bygger på data fra MoBa-undersøkelsen.

 15. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge - rapport for 2012

  Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen.

 16. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge - rapport for 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport om det norske barnevaksinasjonsprogrammet for 2011.

 17. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2014

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2014.

 18. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2015

  Dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

 19. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2013

  Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Denne rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2013.

 20. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Årsrapport 2016

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2016, dekningsstatistikk for vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene vi vaksinerer mot, og meldte bivirkninger.