Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Notat

  «Kunnskapsgrunnlag for ny handlingsplan for fysisk aktivitet»

  I tillegg til tildelingsbrev for 2018: Utkast til oppdrag til FHI og Hdir om kunnskapsgrunnlaget for ny handlingsplan for fysisk aktivitet.

 2. Informasjonsark

  Voksne trenger oppfriskningsvaksine hvert tiende år (oversettelse til åtte språk)

  Dette er oversettelse av artikkelen "Voksne trenger oppfriskningsvaksine (boosterdose) hvert 10. år.

 3. Informasjonsark

  Før og etter vaksinasjon (oversettelse til åtte språk)

  Dette er oversettelser av artikkelen "Før og etter vaksinasjon" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Beregnet til foreldre og foresatte.

 4. Informasjonsark

  Hvorfor er det viktig å vaksinere (oversettelse til åtte språk)

  Dette er oversettelser av artikkelen "Hvorfor det er viktig å vaksinere" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Beregnet til foreldre og foresatte.

 5. Forskningsoversikt

  Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis. Cochrane: Kort oppsummert

  Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller at pasienter informerer om egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis. Det viser en Cochrane-oversikt.

 6. Systematisk oversikt

  Estimering av alder ved hjelp av utviklingsstadier av det mediale kragebeinet: en systematisk oversikt

  Her oppsummerer vi den forskningsbaserte dokumentasjonen på fordelingen av kronologisk alder fra forhåndsdefinerte stadier av den mediale kragebeinsutviklingen hos levende personer med CT eller MR.

 7. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2017 - med behandlingsresultater for 2016. Årsrapport

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tuberkulosetilfeller i Norge i 2017 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 261 tuberkulosetilfeller i 2017.

 8. Rapport

  Invasive infeksjoner. Årsrapport 2017

  Rapporten beskriver forekomst av invasive bakterielle infeksjoner forårsaket av meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae.

 9. Rapport

  Kvalitetskontroll av genteknologiske metoder

  Rapport fra strategimøte 2017 om kvalitetssikring av genteknologiske metoder, i regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi».

 10. Informasjonsark

  Vaksine mot HPV (humant papillomavirus) oversatt til åtte språk

  Oversettelser av artikkel med informasjon om HPV og HPV-vaksine til foreldre og barn

 11. Brev

  Følgebrev prøvetakingsutstyr 2018

  For deltakere i studien "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet". Følgebrev til urinprøvetakingsutstyr.

 12. Informasjonsark

  Bruksanvisning for urinprøvetaking

  Til bruk for deltakere i studien "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet".

 13. Skjema

  Samtykkeerklæring

  Skjema for samtykke i deltakelse i "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet".

 14. Systematisk oversikt

  Langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser: en systematisk oversikt

  Dette er en systematisk oversikt som forsøker å svare på spørsmålet: Hva er effekter og bivirkninger av å bruke antipsykotika i to år eller lengre hos pasienter med schizofrenispektrumlidelser?

 15. Brev

  Forespørsel om å delta i forskning på humant papillomavirus (HPV). Invitasjonsbrev

  Invitasjonsbrev for deltakere i prosjektet "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet", født i 1997.

 16. Brosjyre

  Informasjon om forskning på humant papillomavirus (HPV)

  Informasjonsbrosjyre for deltakere i prosjektet "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet", født i 1997.

 17. Informasjonsark

  Informasjon til pasientar om register for Biologisk forskningsreservasjon

  Forskarar kan søkja om å bruka biologiske prøver som blir tatt i helsetenesta i forskningsprosjekt.

 18. Rapport

  Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem

  Rapporten gir både anbefalinger om måleverktøy for helhetlig måling av livskvalitet og et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes. FHI har bidratt til rapporten.

 19. Diverse

  Refleksbånd til influensavaksinasjon

  Reflekser kan bestilles av helseforetak og kommuner til bruk i lokale kampanjer for å øke vaksinasjonsdekningen blant personell med pasientkontakt. Tekst:Influensavaksinert

 20. Diverse

  Jakkemerker/buttons til influensavaksinasjon

  Jakkemerker kan bestilles av helseforetak og kommuner til bruk i lokale kampanjer for å øke vaksinasjonsdekningen blant personell med pasientkontakt. Tekst: #Influensavaksinert.