Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Tøyning etter behandling med botulinumtoksin hos voksne med spastisitet

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet fikk en forespørsel fra Irene Krystad ved fysioterapitjenesten i Tysvær kommune om å finne forskning om effekt av tøyning etter behandling med botulinumtoksin av voksne pasienter med spastisitet.

Forside_tøyning Botox.jpg

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet fikk en forespørsel fra Irene Krystad ved fysioterapitjenesten i Tysvær kommune om å finne forskning om effekt av tøyning etter behandling med botulinumtoksin av voksne pasienter med spastisitet.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet fikk en forespørsel fra Irene Krystad ved fysioterapitjenesten i Tysvær kommune om å finne forskning om effekt av tøyning etter behandling med botulinumtoksin av voksne pasienter med spastisitet. De hadde funnet begrenset dokumentasjon etter egne søk etter litteratur, og så behovet for å finne fram til denne på en systematisk måte.

Vi utførte en kartleggingsoversikt der vi søkte etter systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier på effekten av tøyning etter behandling med botulinumtoksin versus behandling med botulinumtoksin alene på voksne pasienter med spastisitet.

Søket etter systematiske oversikter resulterte i 1109 referanser. Av disse inkluderte vi fire systematiske oversikter. Disse inkluderte til sammen fem randomiserte studier med totalt 119 pasienter på den aktuelle problemstillingen. Den ene primærstudien som var inkludert i oversiktene vurderte vi til at ikke å omfatte tøyning og vi inkluderte derfor ikke denne studien blant de randomiserte kontrollerte studiene.

Søket etter randomiserte kontrollerte studier resulterte i 2617 referanser, hvorav vi inkluderte fem randomiserte kontrollerte studier med totalt 138 pasienter. Fire av disse primærstudiene var allerede inkludert i de systematiske oversiktene.

Vi avdekket kunnskapshull når det gjelder primærforskning på effekten av tøyning etter behandling med botulinumtoksin versus botulinumtoksin alene.

Nedlastbar.

Om publikasjonen

  • Utgitt: Desember 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Underland V, Holte HH, Straumann GH, Hov L, Vist GE.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-795-1