Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge

Rapport

Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge

Publisert Oppdatert

Rapporten inneholder en gjennomgang av meldte tilfeller av kikhoste blant barn under 1 år i Norge fra 2005–2014. På grunn av situasjonen i flere land med økte tilfeller av kikhoste og alvorlige tilfeller blant de minste, har Folkehelseinstituttet vurdert om det er behov for tiltak for å begrense alvorlige tilfeller av sykdommen.

Situasjonen for kikhoste.jpg

Rapporten inneholder en gjennomgang av meldte tilfeller av kikhoste blant barn under 1 år i Norge fra 2005–2014. På grunn av situasjonen i flere land med økte tilfeller av kikhoste og alvorlige tilfeller blant de minste, har Folkehelseinstituttet vurdert om det er behov for tiltak for å begrense alvorlige tilfeller av sykdommen.


Nedlastbar pdf.

Om rapporten

  • Utgitt: Februar 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Vaksineavdelingen.

Sammendrag

Antall tilfeller av kikhoste under 1 år og antall barn under 1 år som innlegges i sykehus har ligget ganske stabilt i Norge de siste årene. I motsetning til andre land utgjør barn under ett år en svakt synkende andel av totale innleggelser pga. kikhoste, årsaken til dette er uklar.

Det er en høyere andel MSIS meldinger fra klinikere hos barn under ett år enn for alle aldersgrupper, noe som kan tyde på at klinikere tar kikhoste hos de minste alvorlig. Det er likevel et forbedringspotensiale i å få inn klinikermeldinger.

97 % av MSIS meldingene på barn under ett år er laboratoriebekreftet. Det er ikke registrert dødsfall av kikhoste i Dødsårsaksregisteret eller NPR for perioden 2008-2013. Dette er i samsvar med MSIS.

Når vi ser på MSIS meldingene alene er det relativt høy kompletthet og validitet på variablene «sykehusinnleggelse» og «Utfall», noe lavere på «vaksinestatus». Vi vet fra tidligere koblinger mellom MSIS og SYSVAK at informasjonen i MSIS ikke alltid er korrekt. Det er mulig å gjennomføre hyppigere koblinger mellom MSIS og SYSVAK, samt føre resultatene av koblingen tilbake til MSIS for å øke kvaliteten på denne variabelen.

Rapporteringsforsinkelse, «timeliness», har vært synkende fra 2012, hvis vi ser på median. Da det har vært ulike rutiner for registering de tidligere årene er det for denne gruppens mandat viktigst å fokusere på de siste årene (les mer i evalueringsrapporten). Variabelen «innlagt» registreres sammen med prøvedato, slik at resultater for denne variabelen vil være relativt raskt tilgjengelig, mens «utfall» ikke vil bli registrert før klinikermelding mottas, og kan ofte også være ukjent ved klinikers meldingstidspunkt. Det er svært sjelden at klinikermelding kommer før laboratoriemelding.

Ved sammenstilling av data fra MSIS og NPR for perioden 2008-2014, finner vi 64 tilfeller av barn under ett år som er registrert som sykehusinnlagt i NPR med kikhoste som en av to hoveddiagnoser, men som ikke er registrert i MSIS. Disse tilfellene bør vi se nærmere på for å se om vi kan finne et forbedringspotensiale for å øke meldedekningen. Spesielt med tanke på overvåking av barn under ett år må vi tilstrebe at variabelen «sykehusinnlagt» blir så komplett og valid som mulig. 22 tilfeller er registrert som «innlagt» i NPR men som «ikke-innlagt» i MSIS. Så fremt vi ønsker å ha et overvåkingssystem med så lav rapporeringsforsinkelse som mulig, kan det være vi må akseptere en slik diskrepans.

Det er relativt raskt og ukomplisert å be om årlig oppdaterte aggregerte tall fra dødsårsaksregisteret på antall barn under ett med kikhoste som dødsårsak. Kobling av data fra NPR gir en mulighet til å finne noen flere sykehusinnlagte som ikke er meldt til MSIS, men er arbeidskrevende, og erfaringer fra tidligere koblinger av data f.eks. fra tuberkuloseregisteret og NPR viser at NPR ikke nødvendigvis representerer noen gullstandard.

I tillegg er det laget en plan for oppfølging og aktuelle tiltak dersom situasjonen skulle endre seg.