Hopp til innhold

Bjørn Heine Strand

Seniorforsker, PhD

Bilde av Bjørn Heine Strand

Fagområder

Aldring, fysisk funksjon, sosial ulikhet, demens.

Faglig bakgrunn

Doktorgrad (PhD) i epidemiologi fra UiO fra 2006, og postdoktor i livsløpsepidemiologi og aldring fra National Institute on Aging (NIA)/National Institutes of Health (NIH), USA og fra The National Survey of Health and Development (NSHD) (Den britiske 1946-kohorten) ved University College London (UCL), UK i perioden 2008-2010. Cand. Scient biostatistikk fra NTNU i Trondheim (1999). Norsk redaktør av Scand J Public Health, styremedlem i Norsk Forening for Epidemiologi (NOFE) og i Norsk selskap for aldersforskning (NSA). Prosjektleder for stasjon for innsamling av data på fysisk funksjonsevne (gripestyrke, balanse, ganghastighet, med mer) i den sjuende Tromsøundersøkelsen.

Prosjekter og publikasjoner

  • Thor Indseth, Atle Fretheim, Rojan Tordhol Ezzati, Abdi Gele, Jan-Paul Brekke, Ingeborg Hess Elgersma, Anna Aasen Godøy, Lema Hussaini, Naima Said Sheikh, Gunnar Øyvind Isaksson Rø, Trude Margrete Arnesen, Mona Bjørbæk, Hodon Duahle, Solveig Engebretsen, Helena Niemi Eide, Julie Salvesen Fevåg, Martin Flatø, Mohamed Gawad, Maja Weemes Grøtting, Kjersti Helene Hernæs, Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Prabhjot Kour, Anja Bråthen Kristoffersen, Angela Susan Labberton, Anja Elsrud Schou Lindman, Fredrik Methi, Charlott Nordström, Samera Azeem Qureshi, Ragnhild Anne Caroline Storste Spilker, Bjørn Heine Strand, Selam Andegiorgis Tsige, Kristin Hestmann Vinjerui, Line Vold, Kjetil Elias Telle, (2021). Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer
  • Thor Indseth, Trude Margrete Arnesen, Mona Bjørbæk, Jan-Paul Brekke, Hodon Duahle, Ingeborg Hess Elgersma, Helena Niemi Eide, Rojan Tordhol Ezzati, Julie Salvesen Fevåg, Martin Flatø, Atle Fretheim, Mohamed Gawad, Abdi Ali Gele, Anna Aasen Godøy, Maja Weemes Grøtting, Kjersti Helene Hernæs, Lema Hussaini, Anja Bråthen Kristoffersen, Angela Susan Labberton, Anja Elsrud Schou Lindman, Naima Said Sheikh, Charlott Elise Gyllenhammar Nordstrøm, Samera Azeem Qureshi, Ragnhild Anne Caroline Storste Spilker, Bjørn Heine Strand, Kjetil Elias Telle, Selam Andegiorgis Tsige, Kristin Hestmann Vinjerui, (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1
  • Thor Indseth, Ingeborg Hess Elgersma, Bjørn Heine Strand, Kjetil Elias Telle, Angela Susan Labberton, Trude Margrete Arnesen, Karin Maria Nygård, Anna Aasen Godøy, (2021). Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt
  • Linda Gjøra, Grete Kjelvik, Bjørn Heine Strand, Marte Kvello-Alme, Geir Selbæk, (2020). Forekomst av demens i Norge
  • Anett Arntzen, Tormod Bøe, Espen Dahl, Nina Eirin Drange, Terje Andreas Eikemo, Jon Ivar Elstad, Elisabeth Minda Fosse, Steinar Krokstad, Astrid Syse, M Aaboen Sletten, Bjørn Heine Strand, (2018). Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet I helse. Fagrådet for sosial ulikhet i helse
  • Tone Bruun, Eva Marie-Louise Denison, Linn Gjersing, Trine Husøy, Ann Kristin Skrindo Knudsen, Bjørn Heine Strand,

Kontakt

Telefon: 21 07 80 99

Mobil: 990 05 286

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6, 0473 Oslo

Vis i kart