Hopp til innhold

Prosjekt

Funksjonsfriske leveår blant eldre i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målsettingen i studien er å beregne «funksjonsfriske leveår» blant eldre i Norge, trender over tid og etter sosioøkonomisk status.


Sammendrag

Det er behov for flere sammenstillinger av tall som beskriver utviklingen og status for helse og funksjonsnivå blant eldre i Norge. For det første er det behov for å vurdere utviklingen av forskjellige aspekter av helse, arbeidsevne, selvhjulpenhet, symptomer, plager og livskvalitet for eldre, med tanke på forebygging og intervensjoner. For det andre er det behov for bedre analyser av endringer i behov for forskjellige typer helse- og omsorgstjenester som basis for framskrivninger, vurdering av kapasitet og økonomiske konsekvenser. For det tredje er det nødvendig med en bedre sammenligning av helse blant eldre for å forstå utviklingen i Norge over tid og i forhold til andre land. Målsettingen i studien er å beregne «funksjonsfriske leveår» blant eldre i Norge, trender over tid og etter sosioøkonomisk status. Med «funksjonsfrisk» vil vi ikke bare se på forekomst av sykdom, men vektlegge den eldres funksjon og kapasitet til å utføre dagligdagse gjøremål.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Simon Nygaard Øverland, Folkehelseinstituttet
Erik R Sund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Steinar Krokstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Siri Høvik Storeng, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Laila Arnesdatter Hopstock, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Vegard Fykse Skirbekk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet