Hopp til innhold

Prosjekt

NCDNOR - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet har som formål å belyse utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer og omfanget av det å ha mer enn en NCD (multimorbiditet), inkludert medisinbruk (polyfarmasi).


Sammendrag

Prosjektet har som formål å belyse utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) inkludert mental helse, muskel-skjelettsykdommer (her: hoftebrudd) og omfanget av det å ha mer enn en NCD (multimorbiditet), inkludert medisinbruk (polyfarmasi). Dette er tidligere ikke gjort i Norge. Vi vil identifisere mulige underliggende årsaksfaktorer og ulike risikofaktorers betydning for utviklingen. Vi vil belyse betydningen av ulike livsforhold som sosioøkonomisk posisjon, familiesituasjon og bosted for å etablere ny kunnskap om hvordan psykisk helse, helseatferd og biologiske markører ("sårbarhet") påvirker risikoen for utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer i et livsløpsperspektiv. Forskningen vil gi ny kunnskap på NCD-området som vil identifisere arenaer for strukturelle og mer målrettete tiltak og effekter av tiltak på lokalt og nasjonalt nivå. Dette vil styrke det norske folkehelsearbeidet på sentrale områder beskrevet i Helse – og omsorgsdepartementets Folkehelsemeldingen (2019).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Wenche Nystad, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Bjørn Heine Strand, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Geir Scott Brunborg, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Inger Ariansen, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Randi Marie Selmer, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Tord Finne Vedøy, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Hanne Løvdal Gulseth, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Øystein Karlstad, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Hein Stigum, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Jon Marius Grasto Wickmann, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Torbjørn Wisløff, Folkehelseinstituttet
Vidar Hjelvik, Ukjent
Erik Sund, Ukjent
Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Sameline Grimsgaard, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Laila Hopstock, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Inger Kristin Larsen, Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Steinar Krokstad, Ukjent

Om prosjektet