Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «NORSE-studien (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • NORSE-studien (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

NORSE-studien (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

NORSE er en stor undersøkelse om helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland fylke. Prosjektet gjennomføres første gang nå i 2017 og er et samarbeid mellom NTNU i Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. NORSE er en forkortelse for Norwegian Survey of Health and Ageing (Norsk undersøkelse av helse og aldring).


Sammendrag

Bakgrunn og hensikt

I løpet av vinteren 2017 inviteres 2000 opplendinger som er 60 år og eldre til å delta i NORSE. Deltagere vil få en gratis helseundersøkelse og samtidig bidra til viktig og ny forskning om aldring og hvordan det er å bli eldre i Norge i dag. Kunnskap fra denne undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for politiske vedtak om aldringsrelaterte temaer i fremtiden. Undersøkelsen vil gjentas i 2018 og 2019, slik at til sammen 6000 opplendinger blir invitert.

Lignende undersøkelser er allerede gjennomført i de fleste europeiske land, USA, India, Kina, Sør-Afrika, Mexico, Ghana og Russland. Resultater fra denne undersøkelsen vil dermed kunne brukes til å sammenlikne helse og funksjon i eldre år mellom ulike geografiske områder i verden.

Hva vil vi finne ut?

Med de unike dataene vi samler inn i NORSE kan vi besvare spørsmål som:

 • Hva er viktig for en aktiv alderdom?
 • Betyr faktorer i ungdomstiden mest, livsstil i voksen alder, eller er begge deler like viktig?
 • Vi lever lengre enn før, men lever vi disse ekstra årene i god helse og funksjon?
 • Hva er bestemmende for pensjonering og for planlegging av pensjonering?
 • Er pensjonering bra for helsen?
 • Hvordan påvirker de nye familiemønstrene vår alderdom?
 • Hvordan har nedgangen i røyking og oppgangen i vekt påvirket helse og funksjon i eldre år?
 • Kan erfaringer fra denne studien i Oppland føre til en større nasjonal studie?
 • Er det forskjeller i aldring mellom land?

Hva innebærer det å delta?

Undersøkelsen består av et intervju, noen fysiske målinger og funksjonstester av blant annet muskelstyrke, balanse og hukommelse. Hele undersøkelsen tar til sammen 90–120 minutter. Hvis resultatene i undersøkelsen viser at det er nødvendig med oppfølging av lege, vil de som deltar få råd om det.

Dette vil vi teste på helseundersøkelsen

 • Fysiske målinger som høyde, vekt, midjeomkrets og blodtrykksmåling.
 • Enkle fysiske tester av balanse, ganghastighet og gripestyrke.
 • Hukommelsesundersøkelse.
 • Spørsmål om psykisk helse.
 • Utfylling av spørreskjema for kartlegging av helseatferd, der forhold som røykevaner og fysisk aktivitet vil inngå.

Det skal ikke være noen vesentlig risiko eller ubehag forbundet med deltakelse.

Vi vil spørre deltagerne om tillatelse til å kople til informasjon fra tidligere helseundersøkelser fra Oppland, slik at forhold tidligere i livet kan ses i sammenheng med helse og funksjonsnivå senere i livet. Vi vil også koble til informasjon fra nasjonale helseregistre og andre nasjonale sykdoms- og kvalitetsregistre: Trygdeopplysninger (FD-trygd), utdanning, yrke, inntekt, Fylkesundersøkelsene i Oppland i perioden 1994-1988, Informasjon om bruk av kommunale heletjenester (IPLOS), Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), Norsk pasientregister (NPR), Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister, Dødsårsaksregisteret.

Hvem gjør undersøkelsen og hvor foregår den?

Helsepersonell i kommunene i samarbeid med 3. års sykepleierstudenter ved NTNU i Gjøvik vil stå for intervjuene og testene. Intervjuet og testene vil fortrinnsvis gjennomføres på et helsesenter i deltagernes kommuner, men kan også gjøres hjemme hos deltagere som måtte ønske det.

Hva skjer med prøvene og informasjonen om deltagerne?

Data som samles inn i NORSE vil utgjøre et forskningsregister som er godkjent av Datatilsynet. Forskningsprosjekter som skal bruke data fra NORSE, må søke og få godkjenning av Regional etisk komite og/eller personvernombud. Personidentifiserbare data fra undersøkelsene av enkelt deltagere behandles konfidensielt. Det vil si at samtlige forskere som får tilgang til data vil få disse i avidentifisert form uten mulighet til å kunne identifisere noen av deltagerne. Det vil ikke være mulig å identifisere deltagerne i resultatene av studien når disse publiseres. Det er kun autorisert personell knyttet til NORSE som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deltagerne. Informasjonen som registreres om deltagerne skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med NORSE.

Informasjon om forskningsprosjekter som bruker data fra NORSE vil bli lagt ut på NORSE sin nettside. Deltagere kan reservere seg mot at ens data blir brukt i forskningsprosjektet, og dette gjøres ved å ta kontakt med oss (kontaktinfo på hovedsiden).

Frivillig deltagelse

Det er frivillig å delta i NORSE. Deltagere gir skriftlig samtykke ved oppmøte. Personalet vil gi mer informasjon og svare deltagerne dersom de har spørsmål i forbindelse med samtykket. Deltagerne kan når som helst trekke tilbake samtykket sitt. Det å trekke seg fra NORSE vil ikke på noen måte ha innvirkning på eventuell behandling eller tjenester man mottar fra kommunen der man bor. Vi planlegger å ha en oppfølgingsstudie om 3–5 år. Vi ber derfor også om tillatelse til å kontakte deltagerne på nytt da. Man vil selvsagt stå fritt til å si nei eller ja til videre deltakelse.

Hvordan melde seg på?

Inviterte deltagere melder seg på ved å følge anvisningene i invitasjonsbrevet. Hvis du er invitert, men har mistet dette brevet kan du ta kontakt med oss for veiledning om hvordan å melde deg på. De som ikke er invitert kan ikke melde seg på. Det er kun et tilfeldig utvalg på 2000 personer 60 år og eldre fra Oppland fylke som blir invitert i denne omgang.

Start

2016

Slutt

2025

Status

Pågående

Finansiering

NTNU Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF, Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

NTNU Gjøvik

Tilknyttet avdeling

Fysisk helse og aldring

Prosjektdeltakere ved FHI

Bjørn Heine Strand