Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge

Prosjekt

DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å studere tidstrender i diabetes.


Sammendrag

I Norge har mer enn 1 av 20 diabetes, og forekomsten er økende. DIANOREG er en befolkningsbasert registerstudie av diabetes i Norge. Formålet er å studere tidstrender i diabetes; forekomst av diabetes gjennom livet, behandling, komplikasjoner og dødelighet med særlig vekt på betydningen av sosioøkonomiske forskjeller kjønn og landbakgrunn. Studien er en populasjonsbasert prospektiv kohort der Folkeregisteret kobles til data hentet fra flere befolkningsbaserte registre: Norske pasientregister, Reseptregisteret, Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), Dødsårsaksregisteret (DÅR) med flere. I tillegg vil vi koble til sosioøkonomiske data og landbakgunn fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene vil oppdateres jevnlig for å kunne studere tidstrender.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hanne Løvdal Gulseth, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øystein Karlstad, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
German Tapia, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Kåre Inge Birkeland, Universitetet i Oslo
Bjørn Heine Strand, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Lars Christian Mørch Stene, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Jon Marius Grasto Wickmann, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Sven Ove Samuelsen, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Paz LD Ruiz, Oslo universitetssykehus HF

Start

01.01.2020

Slutt

31.12.2030

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Hanne Løvdal Gulseth