Hopp til innhold

Prosjekt

DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å studere tidstrender i diabetes.


Sammendrag

I Norge har mer enn 1 av 20 diabetes, og forekomsten er økende. DIANOREG er en befolkningsbasert registerstudie av diabetes i Norge. Formålet er å studere tidstrender i diabetes; forekomst av diabetes gjennom livet, behandling, komplikasjoner og dødelighet med særlig vekt på betydningen av sosioøkonomiske forskjeller kjønn og landbakgrunn. Studien er en populasjonsbasert prospektiv kohort der Folkeregisteret kobles til data hentet fra flere befolkningsbaserte registre: Norske pasientregister, Reseptregisteret, Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), Dødsårsaksregisteret (DÅR) med flere. I tillegg vil vi koble til sosioøkonomiske data og landbakgunn fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene vil oppdateres jevnlig for å kunne studere tidstrender.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hanne Løvdal Gulseth, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet
German Tapia, Ukjent
Bjørn Heine Strand, Ukjent
Kåre Inge Birkeland, Universitetet i Oslo
Lars Christian Stene, Folkehelseinstituttet
JOn MG Wickmann, Folkehelseinstituttet
Sven Ove Samuelsen, Ukjent
Paz LD Ruiz, Oslo universitetssykehus HF

Om prosjektet