Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Polio (enterovirus)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Polio (enterovirus)

Polio (enterovirus)

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for polio- og enterovirus og er WHO Polio Laboratory.

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for polio- og enterovirus og er WHO Polio Laboratory.


Innhold på denne siden

Referansefunksjon

Nasjonal referansefunksjon for polio- og enterovirus og WHO Polio Laboratory er lagt til FHI med hensikt å bidra til nasjonal overvåking. Som nasjonalt WHO-laboratorium har avdelingen ansvar for den løpende overvåkningen slik at introduksjon av vilt poliovirus eller vaksinederivert virus påvises straks. Poliomyelitt er meldingspliktig til MSIS. Mer informasjon om AFP-overvåkingen i Smittevernveilederen for helsepersonell.

Enterovirus kan påvises i prøver fra spinalvæske, blod, luftveier, vesikler og avføringsprøver. Prøver der det har blitt påvist enterovirus ved andre laboratorier i landet sendes til FHI som ledd i den nasjonale overvåkingen av enterovirus. FHI mottar til typing enterovirus-positive avføringsprøver, spinalvæsker og luftveisprøver (evt. biopsi/autopsi i spesielle tilfeller). Som nasjonalt referanselaboratorium skal FHI utføre referanseundersøkelser på enterovirus som innebærer at positive pasientprøver ved primærlaboratoriet vil bli bekreftet med alternativ metode. Det gjøres typing av sirkulerende virus og evt. videre genetisk karakterisering av viruset i utbruddssituasjoner. Ved ønske om undersøkelse av vaksinestatus gjøres oppmerksom på at det ikke utføres polioantistoffundersøkelse i Norge. Folkehelsemyndigheten i Sverige utfører dette og prøver kan sendes direkte dit. 

  • FHI mottar fæcesprøver samt nasofarynksprøve fra alle tilfeller av akutt innsettende, slappe pareser (AFP) hos barn < 15 år. Dette organiseres via egne kontaktpersoner på aktuelle kliniske avdelinger ved landets sykehus. Spesialremisse skal fylles ut for AFP tilfeller.
  • FHI mottar fæcesprøver fra enterovirus positive pasienter med serøs meningitt/ meningoencefalitt.
  • FHI mottar positive prøver fra mikrobiologiske laboratorier som har påvist enterovirus hos pasienter med meningoencefalitt, hånd-fot-og munnsyke, enterovirusinfeksjon hos nyfødte etc.

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av polio-enterovirus ved dyrkning og typing ved sekvensering
  • Påvisning av enterovirus nukleinsyre ved pan-enterovirus RT-PCR (in house)
  • Påvisning av enterovirus D68 nukleinsyre ved RT-PCR (in house)
  • Genotyping ved sekvensering

Historikk

11.02.2022: 11.02.2022: Nøytralisasjonstest med spesifikke antisera utgår, men erstattes av sekvensering.