Hopp til innhold

Polio (enterovirus)

Publisert

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for polio- og enterovirus og er WHO Polio Laboratory.

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for polio- og enterovirus og er WHO Polio Laboratory.


Referansefunksjon

Nasjonal referansefunksjon for polio- og enterovirus og WHO Polio Laboratory er lagt til FHI med hensikt å bidra til nasjonal overvåking. Som nasjonalt WHO-laboratorium har avdelingen ansvar for den løpende overvåkningen slik at introduksjon av vilt poliovirus eller vaksinederivert virus påvises straks. Poliomyelitt er meldingspliktig til MSIS. Mer informasjon om AFP-overvåkingen i Smittevernveilederen for helsepersonell.

Enterovirus kan påvises i prøver fra spinalvæske, blod, luftveier, vesikler og avføringsprøver. Prøver der det har blitt påvist enterovirus ved andre laboratorier i landet sendes til FHI som ledd i den nasjonale overvåkingen av enterovirus. FHI mottar til typing enterovirus-positive avføringsprøver, spinalvæsker og luftveisprøver (evt. biopsi/autopsi i spesielle tilfeller). Som nasjonalt referanselaboratorium skal FHI utføre referanseundersøkelser på enterovirus som innebærer at positive pasientprøver ved primærlaboratoriet vil bli bekreftet med alternativ metode. Det gjøres typing av sirkulerende virus og evt. videre genetisk karakterisering av viruset i utbruddssituasjoner. Ved ønske om undersøkelse av vaksinestatus gjøres oppmerksom på at det ikke utføres polioantistoffundersøkelse i Norge. Folkehelsemyndigheten i Sverige utfører dette og prøver kan sendes direkte dit. 

  • FHI mottar fæcesprøver samt nasofarynksprøve fra alle tilfeller av akutt innsettende, slappe pareser (AFP) hos barn < 15 år. Dette organiseres via egne kontaktpersoner på aktuelle kliniske avdelinger ved landets sykehus. Spesialremisse skal fylles ut for AFP tilfeller.
  • FHI mottar fæcesprøver fra enterovirus positive pasienter med serøs meningitt/ meningoencefalitt.
  • FHI mottar positive prøver fra mikrobiologiske laboratorier som har påvist enterovirus hos pasienter med meningoencefalitt, hånd-fot-og munnsyke, enterovirusinfeksjon hos nyfødte etc.

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av polio-enterovirus ved dyrkning og typing ved nøytralisasjonstest med spesifikke antisera (in house)
  • Påvisning av enterovirus nukleinsyre ved pan-enterovirus RT-PCR (in house)
  • Påvisning av enterovirus D68 nukleinsyre ved RT-PCR (in house)
  • Genotyping ved sekvensering

Innhold på denne siden

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet