Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Spørreskjema, retningslinjer og andre hjelpemidler

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Utbruddsveileder.png


Pimærintervju

Første henvendelse til Mattilsynet fra en informant:

Pilotintervju

Det hypotesedannende intervju:

Sykdomsspesifikke spørreskjema til pilotintervju

Samfunnsøkonomiske konsekvenser

Kohortundersøkelser

Retningslinjer for samarbeidet i kommunene

Database for registrering av pasienter

Mal for å skrive en sluttrapport