Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1877  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Dypdykk i oppsummeringen om atferdsvansker hos barn og unge (Berg 2020)

  Vi fikk i august 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å gjøre et dypdykk i oversiktene som inngår i den systematiske oversikten til Berg mf. (2020).

  Notat

  Publisert

 2. Kartlegging av metoder for å øke screeningdeltakelse ved diabetisk retinopati

  Vi har kartlagt metoder for å øke screeningdeltakelse ved diabetisk retinopati.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 3. Bruk av lukkede institusjoner: omtaler over seks kunnskapsoppsummeringer

  Vi ble bedt om å gjennomgå kunnskapsoppsummeringer som besvarer spørsmålet hva er effekten av fengsel og lukkede institusjoner for ungdom på risiko for å begå ytterligere kriminelle handlinger?

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Bruk av lukkede institusjoner

  Vi fikk i oppdrag av Bufdir å identifisere studier om bruk av lukkede institusjoner i OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) land.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 5. Forekomst og behandling av atferdsforstyrrelser

  Bufdir ønsket en rask oppdatering av rapporten «Atferds-forstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak» av Skogen og Torvik.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 6. Influensasesongen i Norge 2020–2021. Ukerapporter

  Status for sesongens influensautbrudd. Ukerapporter sesongen 2020-2021.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 7. Bakgrunnsnotater fra Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet har gitt råd til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet i flere dokumenter i forbindelse med beslutninger som ble tatt av regjeringen 7. mai om gjenåpning av Norge.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 8. Bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler blant 15–16-åringer

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) fra 2019.

  Notat

  Publisert

 9. Nasjonale tiltak (oppdrag nr. 197)

  Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger til målrettede nasjonale tiltak som er nødvendige for å redusere smitterisikoen for grupper som nå i større grad er utsatt for smitte.

  Rapport

  Publisert

 10. Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

  Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 2469 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

 12. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 665 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

 13. Omsorgstjenesteforskningen i Norge

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet dette kunnskapsnotatet om omsorgstjenesteforskningen i Norge i perioden 2012-2019 på oppdrag fra Forskningsrådet.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 14. Tallgrunnlag for innreisekarantene (oppdrag 116, deloppdrag 3)

  På denne siden finner du data som ligger til grunn for vurderinger av nordiske regioner og land i EU/EØS/Schengen knyttet til innreisekarantene. Dette er i henhold til oppdrag nr. 116, deloppdrag 3.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Driftsrapport 2019 Helseregistre ved Folkehelseinstituttet

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av helseregistrene i Folkehelseinstituttet.

  Notat

  Publisert

 16. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2019

  Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

  Rapport

  Publisert

 17. Ukerapporter om koronavirus og covid-19

  Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Covid-19 vaksinasjon (deloppdrag 1)

  Svar på deloppdrag 1.

  Notat

  Publisert

 19. Risikovurderinger

  Rapportene er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Kartlegging av kommunenes oppfølging av badevannskvalitet ved friluftsbad

  Det er viktig å sørge for at bading i liten grad representerer en helserisiko på de steder som er tilrettelagt for friluftsbad.

  Rapport

  Publisert