Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  30  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. GoodStart

  Forutsetningene for senere helse legges allerede tidlig i livet. Fosteret og det ammede barnet utsettes for miljøfaktorer som kan påvirke utviklingen av immunsystem, nervesystem og metabolisme.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Kan miljøgifter påvirke stressreaksjoner i isolerte blodceller fra menneske?

  Denne studien vill vise om blandinger og enkeltstoffer av kjemikalier samt partikler som vi får i oss via miljøet kan ha negative effekter på humane immunceller.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser hos fostre og i tidlig barndom

  Formålet med vårt prosjekt er å få mer kunnskap om immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) hos fostre og barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Miljøfaktorer og helseutfall i populasjonsbaserte helseundersøkelser (HEALS)

  Mennesker utsettes for påvirkning fra omgivelsene under hele livsløpet. Alt fra miljøgifter og luftforurensning til eksponering i fosterlivet kan ha betydning for senere helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. HELIX: Gravid og Miljø

  HELIX: Gravid og Miljø er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt under 7. rammeprogram kalt HELIX. Et økende antall helseproblem hos barn kan knyttes til miljøpåvirkninger.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. HELIX Barn og miljø

  HELIX Barn og Miljø er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt under 7. rammeprogram kalt HELIX (The Human Early-Life Exposome). Vi samarbeider med flere land i Europa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Avanserte metoder for eksponeringskarakterisering og biomonitorering

  Hovedmålet med denne studien er å finne ut hvordan og i hvilket omfang vi utsettes for visse forbrukskjemikalier, og hvordan vi best kan måle deres tilstedeværelse i kroppen, i maten og i innemiljøet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Fluorerte forbindelser og effekter på immunsystemet

  Prosjektet skal undersøke om det er en sammenheng mellom fosterets eksponering for fluorerte forbindelser (PFC) og endringer i barnas immunforsvar.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

  Hensikten med studien er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. MoBa, Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Den norske mor, far og barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var inkludert.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert