Hopp til innhold

Prosjekt

In vitro studie av effekter av miljøfaktorer på immunceller fra blod - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vår hypotese er at enkelte miljøfaktorer kan endre funksjonaliteten til immunceller og dermed bidra til utvikling av immunrelaterte sykdommer.


Sammendrag

Det er kjent fra befolkningsundersøkelser og studier av arbeidsmiljø at fremmedstoffer i miljøet (miljøfaktorer) kan ha negative effekter på vårt immunforsvar. Vår hypotese er at enkelte miljøfaktorer kan endre funksjonaliteten til immunceller og dermed bidra til utvikling av immunrelaterte sykdommer. Denne studien er en del av EU-prosjektet Eximious «Mapping Exposure-Induced Immune Effects: Connecting the Exposome and the Immunome». I studien, vil vi eksponere blodceller fra friske personer for ulike miljøfaktorer. Massecytometri (CyTOF)-teknologi vil bli benyttet til analysene. CyTOF-teknologien muliggjør deteksjon av et større antall markører (> 40) i enkeltceller og gjør det mulig å identifisere effekter på undergrupper av immunceller og deres funksjon. Analysene vil bidra til å underbygge årsakssammenhenger mellom miljøeksponeringer og humane immunforstyrrelser, samt styrke det faglige grunnlaget for in vitro testing av miljøfaktorer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Birgitte Lindeman, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Unni Cecilie Nygaard, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet