Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Studier A-Å

 1. ADHD-studien

  Formålet med ADHD-studien er å skaffe ny kunnskap om barn som er i risiko for å utvikle tilstanden Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).

 2. Autismestudien (ABC-studien)

  ABC-studien skal gi mer kunnskap om utvikling av autisme og årsakene til tilstanden. Arbeidet skjer i samarbeid med blant annet Columbia-universitet i New York, USA .

 3. Barneepilepsistudien

  Barneepilepsistudien skal undersøke forekomst, typer, utviklingsforløp og risikofaktorer for epilepsi hos barn.

 4. Barnevekststudien

  Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen.

 5. BraPust

  Formålet med BraPust-studien er å undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen av luftveisplager, astma og allergi hos barn, slik at forebyggingen kan bli bedre.

 6. Cohort of Norway (CONOR)

  CONOR er en samling helsedata og blodprøver fra flere norske helseundersøkelser. Opplysningene blir brukt i mange ulike forskningsprosjekter og studier.

 7. CP-studien (MOBAND)

  CP-studien handler om forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese og mulige årsaker og risikofaktorer.

 8. Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)

  Den norske mor og barn-undersøkelsen er en av verdens største helseundersøkelser. 114 500 barn, 95 000 mødre og 75 000 fedre deltar.

 9. ETORA

  I ETORA-studien undersøker Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus hvilke nye rusmidler som medfører at pasienter kommer til behandling på sykehus eller hos lege.

 10. EuroMix

  Formålet med EuroMix-studien er å undersøke hva slags kjemikalieblandinger vi blir eksponert for hver dag fra mat og kroppspleieprodukter.

 11. FamilieForSK

  Formålet med FamilieForSK-studien er å øke kunnskapen om foreldres samliv og konsekvenser av foreldrekonflikter for barn og foreldre i Norge.

 12. HELIX – The Human Early Life Exposome

  I studiene HELIX gravid og miljø og HELIX barn og miljø bidrar FHI med å undersøke hvordan forskjellig forurensning i miljøet, f eks i mat, luft og hudprodukter, påvirker barnas helse i tidlig alder.

 13. Helse og miljø i Oslo

  Helse og miljø i Oslo-studien (HELMILO studien) undersøker om faktorer i nærmiljøet kan påvirke folks helse generelt, og hjerte-karsykdom spesielt.

 14. Human miljøbiobank

  I Human miljøbiobank Norge skal det samles blod- og urinprøver fra minst 3000 personer. Hovedformålet er å følge med på hvor mye miljøgifter vi får i oss.

 15. MIDIA

  Hensikten med MIDIA-studien er å finne miljøårsaker til type 1 diabetes for på sikt å kunne forebygge sykdommen. Rekrutteringen til prosjektet ble avsluttet 2007.

 16. MITT LIV-undersøkelsen

  MIT LIV-undersøkelsen er en skolebasert undersøkelse om ungdom og rusmidler. Formålet er å få innsikt i utfordringer ungdommer har på skolen, på fritiden og i forhold til rusmiddelbruk.

 17. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet

  HPV-vaksinasjonsprogrammet følger med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning etter at HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet.

 18. Nasjonale kostholdsundersøkelser

  Kostholdsundersøkelsene måler inntaket av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupper.

 19. NOMIC

  Formålet med NOMIC-studien er å få kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperiode og hvordan den utvikler seg i barnealderen.

 20. NorFlu

  Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) studerer eventuelle konsekvenser av influensa A (H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet.

 21. NORSE-studien

  NORSE-studien er en representativ undersøkelse om helse og levekår i befolkningen 60 år og eldre i Oppland.

 22. PAGE-studien om cøliaki og type 1 diabetes

  PAGE-studien undersøker hvordan arvelige forhold kan spille sammen med miljøfaktorer når det gjelder risiko for å få type 1 diabetes og cøliaki.

 23. Regionale helseundersøkelser

  Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke regionale helseundersøkelser. Forskere kan søke tilgang til data fra helseundersøkelsene.

 24. Språk 8-studien

  Språk 8 er en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) som skal undersøke sammenhengen mellom barns tidlige språkutvikling og hvordan det går med barna ved 8 år.

 25. Språk- og læringsstudien (SOL)

  SOL-studien skal gi mer kunnskap om årsaker til og utvikling av språk- og læringsvansker. Studien undersøker både genetiske og miljøfaktorer som kan påvirke barns språk- og læringsutvikling.

 26. TOPP-studien

  TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” undersøker utviklingsveier til alkoholbruk, trivsel, god psykisk helse og psykiske plager hos barn og ungdom.

 27. Tvillingstudien (Nasjonalt tvillingregister)

  Formålet med tvillingstudien er å bidra til kunnskap om hva som er årsakene til god eller dårlig helse og årsaker til sykdom.

 28. UngKul – Ungdom, kultur og mestring

  UngKul-studien undersøker hvordan barn og unge med etnisk norsk og etnisk minoritetsbakgrunn trives og mestrer hverdagen sin.