Hopp til innhold

Studier

Oversikt over instituttets pågående og avsluttede studier

Begrens søket
Status Markér alle
 1. ADHD-studien

  ADHD-studien er en delstudie i MoBa. Formålet med ADHD-studien er å skaffe ny kunnskap om barn som er i risiko for å utvikle tilstanden Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Autismestudien (ABC-studien)

  ABC-studien er delstudie i MoBa. Studien skal gi mer kunnskap om utvikling av autisme og årsakene til tilstanden. Arbeidet skjer i samarbeid med blant annet Columbia-universitet i New York, USA .

  Pågående

  Publisert

 3. Barneepilepsistudien

  Barneepilepsistudien er en delstudie i MoBa. Studien skal undersøke forekomst, typer, utviklingsforløp og risikofaktorer for epilepsi hos barn.

  Pågående

  Publisert

 4. Barnevekststudien

  Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Betydningen av fars livsstil for barnets arvestoff

  Målet er å finne ut mer om hvilken betydning fars eksponering har for barnets helse, slik at vi kan gi god veiledning til kommende foreldre.

  Pågående

  Publisert

 6. BorrSci

  BorrSci skal bidra til økt kunnskap om langtidsplager etter borreliose, samt bedre diagnostikk og behandling. Sørlandet sykehus leder studien, mens FHI er ansvarlig for arbeidspakke 1 av 5.

  Pågående

  Publisert

 7. CO-CREATE

  Studien «Confronting obesity: Co-creating policy with youth» skal undersøke hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Cohort of Norway (CONOR)

  CONOR er en samling helsedata og blodprøver fra flere norske helseundersøkelser. Opplysningene blir brukt i mange ulike forskningsprosjekter og studier.

  Pågående

  Publisert

 9. CP-studien (MOBAND)

  CP-studien er en delstudie i MoBa. Studien handler om forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese og mulige årsaker og risikofaktorer.

  Pågående

  Publisert

 10. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)

  Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er en av verdens største helseundersøkelser. 114 500 barn, 95 000 mødre og 75 000 fedre deltar.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Drikkevannsstudien

  Nasjonal spørreundersøkelse for å finne ut hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. EuroMix

  Formålet med EuroMix-studien er å undersøke hva slags kjemikalieblandinger vi blir eksponert for hver dag fra mat og kroppspleieprodukter.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. FamilieForSK-studien

  FamilieForSK er en studie om samhold og konflikter i familier i Norge. Formålet er å få økt kunnskap om foreldres samliv, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns utvikling og trivsel.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. HELIX – The Human Early Life Exposome

  Vi undersøker hvordan forskjellig forurensning i miljøet påvirker barnas helse i tidlig alder. HELIX er en del av MoBa, og består av tre ulike delstudier.

  Pågående

  Publisert

 15. Helse og miljø i Oslo

  Helse og miljø i Oslo-studien (HELMILO-studien) undersøker om faktorer i nærmiljøet kan påvirke folks helse generelt, og hjerte-karsykdom spesielt.

  Avsluttet

  Publisert

 16. Helse- og livskvalitetsstudien

  Helse- og livskvalitetsstudien (Fremskaffing av EQ-5D vekter og normative data for helseøkonomiske evalueringer) undersøker befolkningens oppfatninger om og opplevelser av livskvalitet og helse.

  Pågående

  Publisert

 17. Human miljøbiobank

  I Human miljøbiobank Norge, en delstudie av MoBa, samler vi blod- og urinprøver fra mennesker i hele landet. Biobanken brukes til å følge med på ernæringsstatus og hvor mye miljøgifter vi får i oss.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. HUMIS - Den norske morsmelkstudien

  Studiens formål er å kartlegge morsmelkens innhold av både næringstoffer og miljøgifter, og studere sammensetningens betydning for barnets helse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. ICDP-studien

  ICDP-studien undersøker hvordan ICDP (International Child development Programme) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom. Kontakt oss på: ICDP-post@fhi.no

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

  Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling startet opp i januar 2020.

  Pågående

  Publisert