Den nasjonale folkehelseundersøkelsen

  • Status: Pågående

Undersøkelsen gjennomføres årlig av Folkehelseinstituttet. Målet er å få lands- og fylkesrepresentative data om helse, trivsel og levevaner.