Hopp til hovedinnhold

En ny generasjon pasientrapporterte kvalitetsmålinger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PRQMs-MAS)

Arbeidet med å utvikle en ny generasjon pasientrapporterte kvalitetsmålinger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PRQMs-MAS) startet opp i mars 2022.