Forskning og analyse av pasienterfaringer med fastlegen 2021-2025

En nasjonal undersøkelse om pasienters erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret har blitt gjennomført i årene 2014, 2018 og 2021, og vil gjennomføres på nytt høsten/vinteren 2023.