Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi

Rapport

Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi

Publisert Oppdatert

Oppdatering av en rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001, men avgrenset til operasjoner for kreft i tykktarmen

Oppdatering av en rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001, men avgrenset til operasjoner for kreft i tykktarmen


Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Norderhaug I, Thürmer H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-345-6

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om en vurdering av litteraturen om sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet ved operasjoner for kreft i tykktarmen.

Vi har tatt utgangspunkt i SMMs rapport 2/2001 om volum og kvalitet, og har oppdatert med nyere litteratur publisert frem til september 2008.  Samlet sett inkluderte vi 12 publikasjoner, hvorav 11 var nye i forhold til rapporten fra 2001.

Litteraturen omfatter i hovedsak studier basert på administrative registerdata som har analysert data før år 2000. Pasientene er med unntak av én studie behandlet med åpen kirurgi. Det er delvis overlappende datagrunnlag i flere av studiene.

Kvaliteten av dokumentasjonen er svært lav, og konklusjonene er derfor usikre.

  • Dødelighet i sykehus eller innen 30 dager etter operasjon var rundt 3–5 % i disse studiene, og var signifikant lavere ved sykehus eller for kirurger med høyt antall pasienter.  
  • 5-års overlevelse var bedre ved sykehus med høyt pasientvolum.
  • Kun én studie har analysert volum og kvalitet ved laparoskopisk kirurgi, denne fant ingen betydning av sykehusvolum for overlevelse eller prosedyrerelatert død. 
  • Det er ingen enhetlig definisjon av terskelen for høye og lave volum. Lavt sykehusvolum var definert som under 10 til under 30 operasjoner per år, mens definisjonen av høyt sykehusvolum varierte fra over 29 til over 138 prosedyrer per år. Tilsvarende var lavt kirurgvolum definert som under 2 til under 7 prosedyrer per år, mens høyt volum som over 6,5 til over 20 prosedyrer per år. 

Analyse av volum i norske sykehus viser at antall operasjoner har vært stabile de siste fem årene, men at de utføres på færre sykehus.  Median årlig volum var 27 operasjoner i 2003 og 48 i 2007.