Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av abdominale aortaneurismer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av abdominale aortaneurismer

Rapport

Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av abdominale aortaneurismer

Publisert Oppdatert

Kartlegging av ny forskning om betydningen av pasientvolum for behandling av abdominale aortaneurismer.

Kartlegging av ny forskning om betydningen av pasientvolum for behandling av abdominale aortaneurismer.


Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Norderhaug I, Krogstad U, Lindahl AK, Jensen JO.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-261-9

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å oppdatere Kunnskapssenterets rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet ved hjerte- og karsykdommer fra 2007.  Oppdragsgiver var særlig interessert i om det var kommet ny litteratur om betydningen av pasientvolum ved endovaskulær behandling. Vi rapporterer i dette notatet oppdatert problemstilling for behandling av abdominale aortaaneurismer.

Vi har søkt etter nye publikasjoner for behandling av abdominale aortaaneurismer i Medline frem til august 2008.

I denne oppdaterte kunnskapsoppsummeringen har vi inkludert syv nye studier, seks for planlagt behandling av infrarenalt aortaaneurisme og én for behandling av thorakalt aortaaneurisme.  Samlet sett har vi da 17 studier som har analysert betydningen av sykehusvolum og/eller kirurgvolum ved planlagte inngrep for abdominale aortaaneurismer. Åtte studier har analysert sammenhengen mellom volum og dødelighet for pasienter med rumperte aortaaneurismer.

Samlet sett viser studiene at høyt operasjonsvolum for kirurg gir lavere mortalitet både ved planlagt og akutt kirurgi ved abdominalt aortaaneurisme. Lavt kirurgvolum er i disse studiene definert som mindre enn 5–10 prosedyrer per år.

Den nye litteraturen gir større grunn til å anta at sykehusvolum også er av betydning for resultater ved planlagte operasjoner. Analyser fra USA og Tyskland har vist lavere dødelighet ved planlagt kirurgi for abdominale aortaaneurismer for pasienter behandlet ved sykehus med høyt pasientvolum, mens analyser fra Canada og Finland ikke fant en slik sammenheng.  Det er noe ulike definisjoner av høye og lave volum, men det synes som om terskelen for høye volum ligger på over 40–50 prosedyrer. To studier har analysert betydningen av sykehusvolum ved planlagt endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer.  Disse viste lavere dødelighet for pasienter operert i sykehus med høyt volum. 

For akuttbehandling av abdominalt aortaaneurisme synes sykehusvolum å ha liten betydning for dødelighet. Dette er vist i studier fra Finland, Canada og USA.


Kommentar
Det er en overvekt av studier fra USA, og mange publikasjoner har utgangspunkt i samme database og med helt eller delvis overlappende tidsperioder. Dette kan gi det feilaktige inntrykket at omfanget av studiene er større enn det faktisk er. Vi har samlet disse dobbeltpublikasjonene slik at de vektes som én analyse.

En annen utfordring med den sterke dominansen av studier fra USA er at det er vanskelig å overføre resultatene fra disse studiene direkte til norske forhold. Volumene i de amerikanske studiene er ikke nødvendigvis reelle volum fordi databasene ikke omfatter alle pasienter. Dessuten er forhold ved amerikanske sykehus og pasienter ikke nødvendigvis direkte overførbare til norske sykehus.

Volum i norske sykehus
Data fra Norsk pasientregister viser at volumene i norske sykehus har økt i løpet av perioden 2003–2007 både for åpen og elektiv kirurgi. Median volum for åpen kirurgi var 23 inngrep per sykehus i 2003 og 40 i 2007; tilsvarende var median volum for endovaskulære prosedyrer 30 inngrep per sykehus i 2003 og 37 i 2007.