Hopp til innhold

2009 og eldre

Viser  467  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Norovirus – anbefalinger ved utbrudd av mage-tarminfeksjoner i helseinstitusjoner utenfor sykehus

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet et nedlastbart informasjonsark om håndtering av norovirusutbrudd (mage- tarminfeksjoner) i helseinstitusjoner utenfor sykehus.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

 2. Three approaches to the study of health, disease and illness; the strengths and weaknesses of each, with special reference to refugee populations (Rapport 2009:2)

  To understand health, illness and disease, as well as refugee population

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  three-approches-to-the-study-of-health-nakmi-skriftserie-2-2009_Side_01.jpg
 3. Tverrfaglighet – en utfordring eller begrensning i medisinsk antropologi? (Rapport 2009:1)

  Motsetningen mellom somaliske kvinners bekymring over unødige og overhyppige keisersnitt, og helsepersonells oppfatning av at hovedproblemet med somaliske kvinner var at de nektet keisersnitt?

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  tverrfaglighet-en-utfordring-eller-begrensning-i-medisinsk-antropologi-nakmi-skriftserie-1-2009_Side_01.jpg
 4. Tilstandsrapport: Minoritetshelsefeltet i Norge

  Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet Mighealthnet. Prosjektet innebærer utvikling av nettsteder som formidler kunnskap om migranter og etniske minoriteters helse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Tilstandsrapport-Minoritetshelsefeltet-i-Norge-mighealthnet-2009_Side_01.jpg
 5. "Vi tar det vi har": Om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo. En spørreskjemaundersøkelse (2006:2)

  Hvor ofte erfarer helsepersonell behov for språklig assistanse, hva gjør de i slike situasjoner, samt hvilke erfaringer og holdninger har de til det å bruke tolk?

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  vi-tar-det-vi-har-nakmi-skriftserie-2-2006_Side_01.jpg
 6. Ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn – muligheter og utfordringer. Erfaringer og refleksjoner fra kurset FLEXid (Rapport 2009:3)

  Denne rapporten har til hensikt å bidra til at erfaringer fra kurset FLEXid, blir overførbare til andre prosjekter og kurs for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  ungdom-med-etnisk-minoritetsbakgrunn-nakmi-skriftserie-3-2009_Side_01.jpg
 7. TENS som smertelindring under fødselen

  TENS er et håndholdt apparat med små elektroder som festes på huden. TENS brukt på akupunkturpunkter kan trolig bidra til å lindre sterke smerter under fødselen.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Forsinket språkutvikling. En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen

  Barnehagen fremmer barns språkutvikling. Blant barn som går i barnehage er andelen med forsinket språk lavere enn blant barn som passes hjemme.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Rapport 2008 10.jpg
 9. Isoleringsveilederen (Smittevern 9)

  Veilederen gir faglige anbefalinger og råd om isolering av pasienter med smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

  Forside isoleringsveilederen.jpg
 10. Ungdommers etterspørsel etter alkohol

  En empirisk analyse basert på intervjudata 1990-2004

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Tobakksavgiften som helsepolitisk styringsinstrument

  Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Bruk av alkohol blant kvinner

  Forbruket av alkohol blant kvinner har økt. Etter en periode med stabilt alkoholforbruk fra 1970 til 1990, har det vært en økning de to siste tiårene.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 13. Rus og psykiatri i inntektssystemet for kommunene

  Rapporten har til hensikt å undersøke om ”kriteriene i dagens inntektssystem på en god nok måte ivaretar at kostnadene innen rus- og psykiatrisektoren varierer mellom kommunene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. The introduction of smoke-free hospitality venues in Norway

  Impact on revenues, frequency of patronage, satisfaction and compliance.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Skal det være noe mer før vi stenger?

  Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Narkotikasituasjon i Norge 2005

  Since 2001, SIRUS has produced annual reports on the national drug situation for the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

  Rapport

  Publisert

 17. Ungdomsundersøkelsen 2007

  Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968–2007.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Narkotikasituasjonen i kommunene 2002-2006

  SIRUS har kartlagt narkotikasituasjonen i norske kommuner for årene 2002 – 2006. Tallmaterialet er basert på informasjon fra politiet og helse- og sosialetaten

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 19. Landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere 2007

  Trykt katalog ment som et tilbud til brukere uten internettilgang

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 20. Evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003

  Rapporten presenterer en evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen i perioden 2000 til 2003.

  Rapport

  Publisert Oppdatert