Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientvolum og kvalitet ved behandling av kreft i magesekken»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientvolum og kvalitet ved behandling av kreft i magesekken

Rapport

Pasientvolum og kvalitet ved behandling av kreft i magesekken

Publisert Oppdatert

Oppdatert litteratursøk og vurdering av rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) fra 2001.

Oppdatert litteratursøk og vurdering av rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) fra 2001.


Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Norderhaug I, Thürmer H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-270-1

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet. 

Vi har tatt utgangspunkt i SMM-rapport 2/2001 om pasientvolum og behandlingskvalitet og oppdatert med nyere litteratur publisert frem til august 2008. Samlet sett inkluderte vi 13 studier, ingen av disse var fra den tidligere SMM-rapporten.

De 13 studiene er i all hovedsak studier basert på administrative registerdata som har analysert pasienter behandlet før 2000. Fem av studiene var enten basert på klinisk materiale eller fra gode registre, tre studier var fra Europa, én fra USA og én fra Taiwan.

  • Det er ikke entydige resultater om betydningen av sykehusvolum for prosedyrerelatert dødelighet i de 11 studiene som har analysert dette. 
  • Fire av fem studier rapporterte bedre overlevelse for pasienter behandlet i sykehus med høyt volum. Det synes å være en terskel for sykehusvolum et sted mellom 13 og 35 operasjoner per år. Kun én studie har analysert betydningen av kirurgens volum for overlevelse.  
  • Det er et problem med skjevt utvalg av pasienter i mange av disse studiene, og da særlig høy andel øyeblikkelig hjelp i sykehus med lave volum.

Antall tilfeller av kreft i magesekken har vært synkende, også i Norge. Årlig registrerte operasjoner ved norske sykehus var 246 i 2003 og 187 i 2007. Operasjonene ble utført ved 36 sykehus i 2003 og 26 sykehus i 2007. Median pasientvolum var fem pasienter per sykehus for alle årene (2003–2007).