Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientvolum og kvalitet ved radikal kirurgisk behandling av prostatakreft»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientvolum og kvalitet ved radikal kirurgisk behandling av prostatakreft

Rapport

Pasientvolum og kvalitet ved radikal kirurgisk behandling av prostatakreft

Publisert Oppdatert

Oppdatering av en rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001, men avgrenset til prostatakreft.

Oppdatering av en rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001, men avgrenset til prostatakreft.


Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Norderhaug I, Thürmer H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-272-5

Hovedbudskap

Dette notatet er en oppdatering av en rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001, men avgrenset til prostatakreft.  Vi har søkt etter nye publikasjoner i Medline fram til august 2008. I denne oppdateringen inkluderte vi seks nye studier, og har da samlet sett åtte studier om forholdet mellom volum og kvalitet ved kirurgi for prostatakreft.

Litteraturen omfatter i hovedsak studier basert på administrative registerdata som har analysert data før 2000. Pasientene er behandlet med åpen kirurgi, og er vesentlig eldre pasienter.  Det er delvis overlappende datagrunnlag og år i noen av studiene.  Syv av åtte publikasjoner har analysert data fra USA.

  • Kvaliteten av dokumentasjonen er svært lav, og konklusjonene er derfor usikre.
  • Ingen studier har direkte mål på sykdomsfri overlevelse. En studie fant korrelasjon til sykehusvolum basert på surrogatmål (administrativ informasjon om supplerende behandling). Det er ingen resultater som viser sammenheng mellom volum og overlevelse. 
  • Dødelighet i sykehus eller innen 30 dager var mindre eller lik 0,5 % i disse studiene. Noen studier fant korrelasjon mellom volum og død, men dette er ikke konsistent. I studiene som fant sammenheng, var terskelen for høyt sykehusvolum over henholdsvis 20, 35 og 54 operasjoner for prostatakreft per år. Disse terskelverdiene var ikke vesentlig forskjellige i de studiene som ikke fant sammenheng mellom sykehusvolum og 30 dagers dødelighet (høyt volum definert som over 23, 46 og 60 operasjoner per år). 
  • Det synes å være en klar sammenheng mellom sykehusvolum og postoperative komplikasjoner.  Det er få studier som har analysert sene komplikasjoner.
  • Kun én studie har rapportert data på funksjonelle utfallsmål. Langtidsinkontinens var relatert til kirurgvolum, men ikke sykehusvolum.

Antallet operasjoner for prostatakreft har økt betydelig i Norge i perioden 2003-2007. Samtidig er det færre sykehus som utfører disse operasjonene.  Det er stor spredning i antall operasjoner per sykehus, og en økning i median volum per sykehus fra 10 operasjoner i 2003 til 34 i 2007.