Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av karotisstenose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av karotisstenose

Rapport

Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av karotisstenose

Publisert Oppdatert

Kartlegging av ny litteratur om betydningen av pasientvolum om behandling ved forsnevring av halspulsåren (karotisstenose).

Kartlegging av ny litteratur om betydningen av pasientvolum om behandling ved forsnevring av halspulsåren (karotisstenose).


Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Norderhaug I, Krogstad U, Jensen JO, Thürmer H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-263-3

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å oppdatere Kunnskapssenterets rapport fra 2007 om pasientvolum og behandlingskvalitet ved hjerte- og karsykdommer. Notatet er utført som et hasteoppdrag, med oppdatering av kapitlet om behandling ved forsnevring av halspulsåren (karotisstenose). Oppdragsgiver var særlig interessert i om det var kommet ny litteratur om betydningen av pasientvolum ved endovaskulær behandling.

Vi har søkt etter nye publikasjoner i Medline fra 2006 til august 2008. Alle de inkluderte studiene har vurdert kirurgi ved karotisstenose. Vi fant ingen relevante studier på endovaskulære inngrep.

Vi identifiserte to nye studier i tillegg til de 16 studiene fra 2007-rapporten.  Resultatene fra disse studiene er ikke entydige og gir ikke grunnlag for å konkludere om det er en terskel for pasientvolum ved karotiskirurgi som er assosiert med bedre kvalitet. Dødeligheten i forbindelse med karotiskirurgi er lav, og det er derfor et spørsmål om dette er det mest relevante utfallsmålet for å sammenligne kvalitet mellom sykehus.

Vi fant en påfallende forskjell mellom studiene som har analysert kvalitetsregistre og studier som har analysert administrative data. Studier med utgangspunkt i administrative data fant oftere sammenheng mellom volum og kvalitet enn studier som benyttet kliniske data. Det kan være flere forklaringer på dette, som for eksempel forskjeller i risikojustering, studiestørrelse, kompletthet og kvalitet i registreringen.

Det er flere problemer med å overføre disse erfaringene til norske forhold. For det første er tallene både for høyt sykehusvolum og høyt kirurgvolum i flere av studiene høyere enn man oppnår ved norske sykehus. For det andre er pasientene i de amerikanske studiene noe forskjellige fra norske pasienter. I USA har det vært vanlig å operere på asymptomatiske pasienter, mens det i Norge ikke har vært utbredt praksis å operere før pasientene har symptomer.

Det utføres rundt 300 karotisoperasjoner i Norge per år, hvorav 182 i Helse Sør-Øst. Årlige prosedyrevolum ved sykehus i Helse Sør-Øst varierte fra 5 til 34.