Oppsummert forskning

Temaside om oppsummert forskning for helse- og velferdstjenesten. En kunnskapsoppsummering (forskningsoversikt) er resultatet av sammenfattede, relevante forskningsresultater på et gitt tidspunkt.

Slik oppsummerer vi forskning (Metodeboka)

Slik oppsummerer vi forskning

Se også:

Metodevurdering
Metodevurdering
Metodevurdering
Helsesystemanalyser
Helsesystemanalyser
Helsesystemanalyser