Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  2260  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Pasienters erfaringer med sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF høsten 2020

  Etter avtale med Helse Sør-Øst RHF gjennomførte Folkehelseinstituttet (FHI) høsten 2020 en undersøkelse om erfaringene til pasienter ved sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

  PasOpp rapport

  Publisert

  Bilde forside_Akershus universitetssykehus HF-1.png
 2. Informasjonsbrev nr 12 om Koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til kommuneleger, smittevernleger og helseforetakene.

  Brev

  Publisert

 3. Bekkenbunnsøvelser i svangerskapet forebygger urinlekkasje – Cochrane kort oppsummert

  For kvinner som ikke har urinlekkasje fra før er det effektivt å gjøre bekkenbunnsøvelser i svangerskapet for å forebygge lekkasje senere i svangerskapet og opptil et halvt år etter fødsel.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Koronavaksine - annonser

  Plakater og film brukt i koronavaksinasjonskampanje.

  Diverse

  Publisert Oppdatert

  Eldremann.JPG
 5. Covid-19 blant norskfødte med utenlandsfødte foreldre: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og relaterte innleggelser blant norskfødte med utenlandsfødte foreldre for alle under 65 år.

  Rapport

  Publisert

  Forside covid 19 norskefødte m utenlandskfødte foreldre.jpg
 6. Informasjonsbrev nr 11 om koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til kommuneleger, smittevernleger og helseforetakene

  Brev

  Publisert

 7. Korona – Råd til risikogrupper

  Det er utarbeidet en tabell som viser hvordan rådene påvirkes av økt smittespredning i samfunnet generelt, eller økt spredning lokalt der man bor. Nedlastbar illustrasjon.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 8. Risikovurderinger

  Rapportene er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern. Årsrapporter 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres årsrapporter for 2020. Totalt har 3254 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 10. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Årsrapporter 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres årsrapporter for 2020. Totalt har 875 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  Rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 11. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 4. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra fjerde kvartal. Totalt har 875 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-TSB-1.png
 12. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 4. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra fjerde kvartal. Totalt har 3254 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 13. Vurdering av metodisk kvalitet ved to retningslinjer fra NICE om tegn på barnemishandling

  Folkehelseinstituttet fikk i desember 2020 i oppdrag av Bufdir å vurdere metodisk kvalitet på to retningslinjer utgitt av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i 2009 og 2017.

  Notat

  Publisert

  Forside NICE barnemishandling.jpg
 14. Covid-19-epidemien: Veileder for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter

  Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Domstoladministrasjonen. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet

  Notat

  Publisert Oppdatert

  Forside_v3_smittevernveileder_norges_domstoler.png
 15. Fødselsnytt nr. 2/2020

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

  Nyhetsbrev

  Publisert

  Forside Fødselsnytt 2 2020_700 pixler.png
 16. Informasjonsbrev nr 10 i koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til landets kommuner og helseforetak.

  Brev

  Publisert

 17. Elementer i livsstilstiltak for vektreduksjon blant voksne personer med overvekt eller fedme

  Vi utførte på oppdrag fra Helsedirektoratet en kartleggingsoversikt med hensikt å beskrive elementene i livsstilstiltak for å redusere vekt blant voksne med overvekt eller fedme.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside livsstilstiltak.jpg
 18. Diagnostisk nøyaktighet av ulike molekylære tester for påvisning av SARS-Cov-2 arvestoff

  I en ny rapport fra det europeiske nettverket for metodevurdering (EUnetHTA) er diagnostisk nøyaktighet av 12 ulike klasser av molekylære tester for å avdekke SARS-CoV-2 arvestoff vurdert.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse

  Problemstillingen var: Hva er konsekvensene av covid-19-pandemien på barn og unges liv og helse?

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside konsekvens c19 barn og unges helse.jpg
 20. Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI) versus kirurgisk utskifting av aortaklaffer for pasienter med alvorlig aortastenose med lav risiko og på tvers av risikogrupper

  Bestillerforum RHF ga FHI i oppdrag å metodevurdere TAVI sammenlignet med SAVR for pasienter med alvorlig aortastenose på tvers av risikogrupper.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside_TAVI_HTA_ENG.jpg