Hopp til innhold

Bok

Veien til godkjent skadedyrbekjemper

Pensumlitteraturen som benyttes på Kurs for skadedyrbekjempere og Fornyingskurs for skadedyrbekjempere består av tre bøker. PDF av bøkene kan lastes ned her.

Kursbøker skadedyrkurs

Veien til godkjent skadedyrbekjemper, del 1

Boka gir oppdatert basiskunnskap bl.a. i toksikologi, preparatkunnskap, biologi og bekjempelsesstrategi. Det gis også informasjon om lover og forskrifter som regulerer skadedyrbekjempelsen i Norge.

Veien til godkjent skadedyrbekjemper, del 2

Boka gir oppdatert basiskunnskap blant annet om levevis, forebygging og bekjempelse av ulike skadedyr. Den gir også innføring i skadedyrenes systematikk og beskriver utvalgte skadedyr som skadedyrbekjemperen skal kunne identifisere. Boka har også et kapittel om innbilte insektplager og fobier.

Veien til godkjent skadedyrbekjemper, arbeidsbok

Boka inneholder arbeidsoppgaver til bøkene «Veien til godkjent skadedyrbekjemper, del 1 og del 2». Det gis løsningsforslag til alle oppgavene. Boka inneholder også beskrivelser av praktiske øvelser som blir gjennomført i første kursuke på Kurs for skadedyrbekjempere.


Nedlastbar

    Om trykksaken

  • Utgitt: Mars 2013. Sist oppdatert: Februar 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet, seksjon for skadedyrkontroll