Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Testkjøp av alkohol i Trondheim og Kristiansand våren 2015

  I mars 2015 gjennomførte Trondheim og Kristiansand kommune testkjøp ved flere av byenes utesteder. Hensikten var å få innblikk i praksiser for skjenking av alkohol.

  Notat

  Publisert

 2. Overvåkning av resistente bakterier - Årsrapport 2015

  Forekomsten av MRSA er fortsatt økende i Norge, viser overvåkningsrapporten fra 2014.

  Rapport

  Publisert

 3. Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen

  Skjema for henvisning til spesialisthelsetjenesten etter rutinemessig tuberkuloseundersøkelse i kommunen.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

 4. Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobb

  Tiltak på arbeidsplassen får trolig flere sykmeldte tilbake i jobb og fører til at færre sykemeldes på nytt. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Rusmidler i Norge 2015

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 6. Tuberkulose i Norge 2014

  Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2014 og de foregående årene.

  Rapport

  Publisert

 7. Samtaler med barn (Rapport 2015:4)

  I denne kunnskapsoversikten belyses forskjellige modeller, metoder og teknikker for profesjonelle samtaler med barn.

  Rapport

  Publisert

 8. Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens

  Oppsummering fra en nettbasert spørreundersøkelse høsten 2015, der 11 700 personer deltok. Deltakerne utgjør ikke et representativt utvalg av befolkningen, og resultatene bør tolkes med forsiktighet.

  Rapport

  Publisert

 9. Influensasesongen i Norge 2014–15. Årsrapport sykdomsprogram for influensa

  Dette er den andre årsrapporten som beskriver influensaprogrammets arbeid.

  Rapport

  Publisert

 10. Helserisikovurdering av sigar- og piperøyking

  Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av den betydelige helserisikoen knyttet til sigarettrøyking er omfattende, men det er ikke slik for sigar, pipe og sigarillos.

  Rapport

  Publisert

 11. Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)

  Vannrapport 123 er fjerde utgave av veiledningen. Den erstatter tredje utgave fra desember 2012.

  Veileder

  Publisert

 12. Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner: Årsrapport 2014 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner.

  Rapport

  Publisert

 13. Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014

  Publikasjonen viser risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre pasienter.

  Rapport

  Publisert

 14. Innvandrerpasienter og akuttmedisinske tjenester. Ekspertnotat for Akuttutvalget (Rapport 2015:4)

  Dette dokumentet er skrevet på oppdrag fra Akuttutvalget etter avtale mellom Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Akuttutvalget utfra oppdragsbrev datert 9. februar 2015.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn (Rapport 2015:3)

  I rapporten undersøkes hvorvidt og hvordan mindreårige barn som pårørende til foreldre med innvandrerbakgrunn får den informasjon og oppfølging i spesialisthelsetjenesten som de har rett til.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Eldre innvandrere og demens – erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten (2015:1)

  Rapporten presenterer resultater fra et av delprosjektene i Demens og eldre innvandrere– et prosjekt som er organisert og ledet av NAKMI på oppdrag fra Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Narkotikamarkeder på det mørke nettet

  Rapport om det nettbaserte rusmiddelmarkedet Silk Road.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Samvalgs- og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse

  Rapporten beskriver utviklingen av et samvalgs- og beslutningsstøttesystem og resultater testingen av det, og er laget på oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet (HOD).

  Rapport

  Publisert

 19. Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014

  I denne rapporten har Kunnskapssenteret beregnet de fire overlevelsesindikatorene for året 2014.

  Rapport

  Publisert

 20. Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter

  Oppsummering av fem systematiske oversikter om førstehjelpsopplæring til legfolk viser at førstehjelpsopplæring muligens har en positiv effekt på førstehjelpsferdigheter.

  Systematisk oversikt

  Publisert