Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om standardiserte tobakkspakninger

  En oppdatering av kunnskapsoppsummeringen om standardiserte tobakkspakninger som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet fra Statens instituttet for rusmiddelforskning i 2012.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 2. Testkjøp av alkohol i Trondheim og Kristiansand våren 2015

  I mars 2015 gjennomførte Trondheim og Kristiansand kommune testkjøp ved flere av byenes utesteder. Hensikten var å få innblikk i praksiser for skjenking av alkohol.

  Notat

  Publisert

 3. Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen

  Skjema for henvisning til spesialisthelsetjenesten etter rutinemessig tuberkuloseundersøkelse i kommunen.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

 4. Kulturformuleringsintervjuet (CFI), DSM-5

  Dette dokumentet er den offisielle norske oversettelsen av American Psychiatric Associations (APA) «Cultural Formulation Interview» (CFI), registert gjennom APA.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside kulturformuleringsintervjuet-DSM5-2015.jpg
 5. Eldre innvandrere og demens – erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten (2015:1)

  Rapporten presenterer resultater fra et av delprosjektene i Demens og eldre innvandrere– et prosjekt som er organisert og ledet av NAKMI på oppdrag fra Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  eldre-innvandrere-og-demens-nakmi-rapport-nr-1-2015_Side_001.jpg
 6. Bruk av verktøy for vurdering og kvalitetssikring av skriftlig helseinformasjon om demens (2015:2)

  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører NAKMI et 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram om demens og eldre innvandrere.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Rapport-Suitability-Assessment-of-Materials-SAM-Workshop-23-oktober-2014_Side_01.jpg
 7. Innvandrerpasienter og akuttmedisinske tjenester. Ekspertnotat for Akuttutvalget (Rapport 2015:4)

  Dette dokumentet er skrevet på oppdrag fra Akuttutvalget etter avtale mellom Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Akuttutvalget utfra oppdragsbrev datert 9. februar 2015.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  indseth-2015-innvandrerpasienter-og-akuttmedisinske-tjenester-ekpertnotat-for-akuttutvalget-nakmi-rapport-nr4_Side_01.jpg
 8. Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn (Rapport 2015:3)

  I rapporten undersøkes hvorvidt og hvordan mindreårige barn som pårørende til foreldre med innvandrerbakgrunn får den informasjon og oppfølging i spesialisthelsetjenesten som de har rett til.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  hjelde-et-al-2015-barn-som-innvandrerbakgrunn-nakmi-rapport-nr-3-2015_Side_01.jpg
 9. Overvåkning av resistente bakterier - Årsrapport 2015

  Forekomsten av MRSA er fortsatt økende i Norge, viser overvåkningsrapporten fra 2014.

  Rapport

  Publisert

  Folkehelseinstituttet
 10. Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobb

  Tiltak på arbeidsplassen får trolig flere sykmeldte tilbake i jobb og fører til at færre sykemeldes på nytt. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Europeisk narkotikarapport 2015

  Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2015.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

  Rapportforside
 12. Rusmidler i Norge 2015

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

  Rapportforside
 13. Tuberkulose i Norge 2014

  Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2014 og de foregående årene.

  Rapport

  Publisert

  FHI
 14. Samtaler med barn (Rapport 2015:4)

  I denne kunnskapsoversikten belyses forskjellige modeller, metoder og teknikker for profesjonelle samtaler med barn.

  Rapport

  Publisert

  Rapportforside
 15. Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens

  Oppsummering fra en nettbasert spørreundersøkelse høsten 2015, der 11 700 personer deltok. Deltakerne utgjør ikke et representativt utvalg av befolkningen, og resultatene bør tolkes med forsiktighet.

  Rapport

  Publisert

  Omslag antibiotika spørreundersøkelse.jpg
 16. Influensasesongen i Norge 2014–15. Årsrapport sykdomsprogram for influensa

  Dette er den andre årsrapporten som beskriver influensaprogrammets arbeid.

  Rapport

  Publisert

  Forside_Influensasesongen_Årsrapport_2015.jpg
 17. Helserisikovurdering av sigar- og piperøyking

  Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av den betydelige helserisikoen knyttet til sigarettrøyking er omfattende, men det er ikke slik for sigar, pipe og sigarillos.

  Rapport

  Publisert

  Forside Sigar og pipe.jpg
 18. Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)

  Vannrapport 123 er fjerde utgave av veiledningen. Den erstatter tredje utgave fra desember 2012.

  Veileder

  Publisert

  Forside Legionella.jpg
 19. Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner: Årsrapport 2014 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner.

  Rapport

  Publisert

  Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner : Årsrapport 2014.jpg
 20. ScandTick: Kartlegging av analysemetoder for diagnostikk av skogflåttencefalitt (TBE) i ØKS-regionen

  Rapporten utgår fra ScandTick-prosjektet og omhandler kartlegging av metoder for TBE-diagnostikk. Foreligger kun som nedlastbar pdf-fil.

  Rapport

  Publisert Oppdatert