Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2015


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  30-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgave

  Her er de oppdaterte lokale rapportene for den nasjonale rapporten "30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter" fra 2014.

 2. Rapport

  30-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommuner

  Resultatene i denne rapporten viser at reinnleggelser er hyppig forekommende i norske sykehus.

 3. Rapport

  Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

 4. Forskningsoversikt

  Alternativer for plasma for transfusjon til pasienter

  En metodevurdering som har sammenlignet alternative plasmavarianter med Octaplas® med hensyn til klinisk effekt, sikkerhet (bivirkninger) og kostnader.

 5. Rapport

  Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge

  Rapporten inneholder reviderte anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet i Norge som gjelder siden 2013.

 6. Rapport

  Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer – 2015

  Den reviderte rapporten inneholder som før anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

 7. Forskningsoversikt

  Antibiotika før keisersnitt gir færre infeksjoner

  Kvinner som får antibiotika før de forløses ved keisersnitt, har mindre risiko for å få infeksjoner enn de som får antibiotika etter at navlestrengen er kuttet.

 8. Forskningsoversikt

  Antibiotika gitt forebyggende ved keisersnitt

  Blant kvinner som føder ved hjelp av keisersnitt, vil forebyggende antibiotika trolig redusere sjansen for å få infeksjoner. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

 9. Forskningsoversikt

  Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobb

  Tiltak på arbeidsplassen får trolig flere sykmeldte tilbake i jobb og fører til at færre sykemeldes på nytt. Det viser en Cochrane-oversikt.

 10. Forskningsoversikt

  Arbeidsrettede tiltak kan redusere sykefravær (blant yrkesaktive med depresjon)

  Arbeidsrettede tiltak reduserer trolig sykefraværet blant yrkesaktive med depresjon, men det er usikkert om depresjonssymptomer blir færre og om arbeidsfunksjonen bedres.

 11. Forskningsoversikt

  Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose

  Metodevurderingen oppsummerer og vurderer forskning om effekt, sikkerhet, økonomiske evalueringer og etiske problemstillinger knyttet til autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose.

 12. Rapport

  Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

  I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg (taxfree). Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014.

 13. Rapport

  Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner

  Vi har sammen med retningslinjegruppen gradert systematiske oversikter som omhandler effekten av hjemmebesøk og foreldreopplæring og informasjon som synes relevant for helsestasjoner.

 14. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2014

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2014.

 15. Forskningsoversikt

  Bedre helse med treningsbehandling for personer med kronisk utmattelsessyndrom

  Personer med kronisk utmattelsessyndrom blir trolig mindre utmattet etter treningsbehandling. Treningsbehandling ser ut til å være omtrent like effektivt som kognitiv atferdsterapi.

 16. Forskningsoversikt

  Behandling av personer som både har spiseforstyrrelse og diabetes

  Denne systematiske oversikten omhandler effekt av strukturert behandling med vekt på blodsukkerkontroll og regelmessige måltider og psykologisk behandling.

 17. Forskningsoversikt

  Blir man mer fysisk aktiv av motiverende samtale?

  Motiverende samtale i tillegg til vanlig behandling eller oppfølging kan føre til økt fysisk aktivitet hos personer som har langvarige helseutfordringer knyttet til kronisk sykdom.

 18. Rapport

  Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner: Årsrapport 2014 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner.

 19. Rapport

  Brukerorientering i Kunnskapssenteret. Status, ideer, utfordringer og planer

  Det er et politisk mål at helsetjenestene skal bli mer brukerorienterte og at pasientens behov skal være styrende for utviklingen av helsetjenestene.

 20. Rapport

  Bruk av illegale rusmidler: Resultater fra befolkningsundersøkelser 2012–2014

  Rapporten presenterer resultater for bruk av illegale rusmidler i Norge.