Hopp til innhold

Rapport

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2013

Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Denne rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2013, dekningsstatistikk for de ulike vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot i programmet, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse. Siden 2013 er årsrapporten for HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet inkludert i denne rapporten.

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 2013.jpg

Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Denne rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2013, dekningsstatistikk for de ulike vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot i programmet, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse. Siden 2013 er årsrapporten for HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet inkludert i denne rapporten.


Sammendrag

I tillegg gir den informasjon om de ulike overvåkingssystemene som brukes for å følge med på effekt og sikkerhet av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. En tilsvarende årsrapport er publisert for 2011 og 2012. I tillegg er det laget en tiårsrapport for barnevaksinasjonsprogrammet for perioden 2001- 2010.

    Om rapporten

  • Utgitt: November 2014
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Marianne A. Riise Bergsaker med flere.