Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2014

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2014 (Rapport 2014:6)

  The 15th round of the interlaboratory comparison study on the determination of PCDDs/PCDFs, PCBs and brominated flame retardants in three food items was conducted in spring 2014.

 2. Rapport

  Norske avisers dekning av snus 2002-2011 – en innholdsanalyse

  Omfanget av artikler om snus i norske aviser har økt noe i perioden 2002–2011, mest de første fem årene. Størrelsen på de enkelte oppslagene har derimot vært stabil.

 3. Statistikk

  Europeisk narkotikarapport 2014

  Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2014. Den oppsummerer den seneste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge.

 4. Rapport

  Årsmelding for 2014 - Divisjon for smittevern

  Årsmeldingen inneholder en oppsummering av divisjonens viktigste aktiviteter i 2014.

 5. Trykksak

  Spesialremisse for avføringsprøver for barn<15 år med akutte slappe lammelser (AFP; polio-overvåking)

  Skjema for utfylling i helsetjenesten. Benyttes som del av polio-overvåkingen.

 6. Skjema

  MSIS meldingsskjema. Nominativ melding om smittsom sykdom

  MSIS-melding om nominativ smittsom sykdom sendes fra diagnostiserende laboratorium til rekvirerende lege når det foreligger et positivt prøvesvar på en smittsom sykdom i gruppe A.

 7. Skjema

  Intervjuskjema for kontaktsporing ved ebola

  Intervjuskjemaet skal benyttes som hjelp til oppsporing/kartlegging av mulige kontakter til ebolapasient.

 8. Brosjyre

  Veileder for bruk av brosjyren "Du blir frisk av tuberkulose"

  Dette er en veileder for helsepersonell i hvordan brosjyren «Du blir frisk av tuberkulose» best kan brukes gjennom de forskjellige behandlingsfasene.

 9. Brosjyre

  Vaksinasjon av barn mot tuberkulose - BCG vaksine (brosjyre på flere språk)

  Denne brosjyren orienterer om vaksinasjon mot tuberkulose. Den er ment som en kort orientering til foreldre som kommer fra land med høy forekomst av sykdommen.

 10. Statistikk

  Tuberkulose i Norge 2013 - med behandlingsresultater for 2012

  Årsstatistikk for tuberkulosesykdom, forebyggende behandling og BCG vaksinasjon meldt i 2013, samt behandlingsresultater for tuberkulosesykdom meldt i 2012.

 11. Rapport

  Trendrapport vaksiner 2014

  Trendrapporten for 2014 bygger på tidligere års rapporter.

 12. Rapport

  Skadebildet i Norge. Hovedvekt på personskader i sentrale registre (Rapport 2014:2)

  Status og trender for personskader i Norge. Personskader som følge av ulykker er fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.

 13. Rapport

  Rapport 2014: 1 Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år

  Denne rapporten er den andre i en serie knyttet til barnehageforskning i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Det undersøkes hvorvidt variasjon i kvalitet i norske barnehager henger sammen med språklig og psykisk fungering hos 5-år gamle barn.

 14. Brosjyre

  Rotavirus, rotavirussykdom og rotavirusvaksine

  I forbindelse med innføringen av rotavirusvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014 har Folkehelseinstituttet utarbeidet et faktahefte om Rotavirus, rotavirussykdom og rotavirusvaksine.

 15. Statistikk

  Reseptregisteret 2009–2013 / The Norwegian Prescription Database 2009–2013 (Legemiddelstatistikk 2014:2)

  Rapporten inneholder legemiddelstatistikk, nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2009 – 2013.

 16. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrudd for 2013

  Rapporten viser blant annet statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke og svangerskapsvarighet.

 17. Brosjyre

  Planter og forgiftninger

  Oversikt over planter som er enten er giftige, eller kan gi svie/irritasjon, evt. mage- og tarmsymptomer.

 18. Brosjyre

  Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

  I forbindelse med innføringen av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014 har Folkehelseinstituttet utarbeidet en egen brosjyre.

 19. Brosjyre

  Mine vaksiner : Vaksiner gjennom livet (brosjyre)

  Brosjyren er en påminnelse om at ikke alle vaksiner varer livet ut, og man bør friske opp vaksinene sine hvert 10. år.

 20. Rapport

  Meningokokksykdom i Norge og anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner (Rapport 2014:5)

  Rapporten inneholder reviderte anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner i Norge.