Hopp til innhold

2014

Viser  148  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag

  Foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser.

  Rapport

  Publisert

 2. Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2014 (Rapport 2014:6)

  The 15th round of the interlaboratory comparison study on the determination of PCDDs/PCDFs, PCBs and brominated flame retardants in three food items was conducted in spring 2014.

  Rapport

  Publisert

 3. Norske avisers dekning av snus 2002-2011 – en innholdsanalyse

  Omfanget av artikler om snus i norske aviser har økt noe i perioden 2002–2011, mest de første fem årene. Størrelsen på de enkelte oppslagene har derimot vært stabil.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Årsmelding for 2014 - Divisjon for smittevern

  Årsmeldingen inneholder en oppsummering av divisjonens viktigste aktiviteter i 2014.

  Rapport

  Publisert

 5. Europeisk narkotikarapport 2014

  Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2014. Den oppsummerer den seneste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 6. MoBa magasin

  I forbindelse med at MoBa er 15 år, har vi laget et populærvitenskapelig MoBa magasin. Vi skriver om viktige milepæler, forskningsfunn, store prosjekter og biobankene med blodprøver og tenner.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 7. Folkehelserapporten 2014: Helsetilstanden i Norge.

  Rapporten beskriver helsetilstanden i Norge i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann. Rapport til prosjektet "Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler 2014".

  Rester av plantevernmidler i drikkevann utgjør neppe noen helserisiko i Norge. Dette er konklusjonen i en rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Incidence and associated risk factors for cancer among immigrants: Major Challenges for Norway

  In general, when immigrants move from a low-risk to a high-risk country, their risk of cancer increases and it starts to converge with the cancer rate in the host country.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter

  Kunnskapssenteret leverer årlig resultater for kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern - lokale rapporter

 12. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.

  Rapporten beskriver metoden som er benyttet i rapporten om pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.

  PasOpp rapport

  Publisert

 13. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.

 14. Ulike modeller for kvalitetssystem – kort oversikt

  En kort oversikt over klassifikasjonssystem for kvalitetsindikatorer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Botilbud til mennesker med demens

  Oppdatering av oppsummering fra 2009 om tilgjengelig forskning om effekt av botilbud til mennesker med demens.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 16. Velferdsteknologi for å støtte selvstendige liv for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne

  Oppdraget var å finne empiriske studier om velferdsteknologi for å støtte selvstendig liv blant eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne som bor hjemme.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 17. Effekt av psykologiske tiltak for personer med demens

  Kognitiv stimulering trolig gir bedre kognitiv funksjonsevne og livskvalitet sammenlignet med vanlig oppfølging.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 18. Effekt av fysisk aktivitet og omsorgstiltak for personer med demens

  Vi har oppsummert resultater fra Cochrane-oversikter om effekt av fysisk aktivitet og omsorgstiltak for personer med demens.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 19. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  Denne systematiske oversikten undersøker om bruk av sosiale medier i helserettede kampanjer kan påvirke til sunne levevaner knyttet til ernæring, fysisk aktivitet, tobakk eller alkohol.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 20. Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravide

  Det er sannsynlig at NIPT gir en svært treffsikker RhD-typing av fosteret. Dokumentasjonen er av høy kvalitet.

  Metodevurdering

  Publisert