Hopp til innhold

2014

Viser  148  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Progesteron for å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med økt risiko. Cochrane: Kort oppsummert

  Progesteron til gravide kvinner som tidligere har født for tidlig forhindrer muligens for tidlig fødsel. Det viser en Cochrane-oversikt fra 2013.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 2. Spesialremisse for avføringsprøver for barn<15 år med akutte slappe lammelser (AFP; polio-overvåking)

  Skjema for utfylling i helsetjenesten. Benyttes som del av polio-overvåkingen.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

 3. Incidence and associated risk factors for cancer among immigrants: Major Challenges for Norway

  In general, when immigrants move from a low-risk to a high-risk country, their risk of cancer increases and it starts to converge with the cancer rate in the host country.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Incidence-and-associated-risk--cancer-among-immangrants-2014-forside.jpg
 4. Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land

  Norge deltar i Commonwealth Funds årlige internasjonale undersøkelser av helsesystemer. I 2014 var det voksne i alderen 55 år eller eldre som var målgruppa for spørsmål om ulike sider ved helsevesenet

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge. Årsrapport 2013

  Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2013» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Utbrudd av smittsomme sykdommer rapprt 2013.jpg
 6. Skadebildet i Norge. Hovedvekt på personskader i sentrale registre (Rapport 2014:2)

  Status og trender for personskader i Norge. Personskader som følge av ulykker er fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  skadebildet i Norge.jpg
 7. Uønskede hendelser under svangerskap, fødsel og barseltid

  Gjennomgang av 692 meldinger om hendelser oppstått i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid i spesialisthelsetjenesten i perioden fra 1. juli 2012 til utgangen av 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Uønskede pasienthendelser knyttet til prøver og undersøkelser

  Sviktende oppfølging skyldes ofte en kombinasjon av menneskelige feil og mangelfulle rutiner. I dette materialet er seks hovedkategorier av svikt identifisert.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag

  Foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser.

  Rapport

  Publisert

 10. Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2014 (Rapport 2014:6)

  The 15th round of the interlaboratory comparison study on the determination of PCDDs/PCDFs, PCBs and brominated flame retardants in three food items was conducted in spring 2014.

  Rapport

  Publisert

  Rapport 2014:6.jpg
 11. Norske avisers dekning av snus 2002-2011 – en innholdsanalyse

  Omfanget av artikler om snus i norske aviser har økt noe i perioden 2002–2011, mest de første fem årene. Størrelsen på de enkelte oppslagene har derimot vært stabil.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Europeisk narkotikarapport 2014

  Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2014. Den oppsummerer den seneste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 13. Årsmelding for 2014 - Divisjon for smittevern

  Årsmeldingen inneholder en oppsummering av divisjonens viktigste aktiviteter i 2014.

  Rapport

  Publisert

 14. Intervjuskjema for kontaktsporing ved ebola

  Intervjuskjemaet skal benyttes som hjelp til oppsporing/kartlegging av mulige kontakter til ebolapasient.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

 15. Veileder for bruk av brosjyren "Du blir frisk av tuberkulose". For helsepersonell

  Dette er en veileder for helsepersonell i hvordan brosjyren «Du blir frisk av tuberkulose» best kan brukes gjennom de forskjellige behandlingsfasene.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

  50030183.JPG
 16. Vaksinasjon av barn mot tuberkulose - BCG-vaksine

  Denne brosjyren orienterer om vaksinasjon mot tuberkulose. Den er ment som en kort orientering til foreldre som kommer fra land med høy forekomst av sykdommen.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

  Vaksinasjon av barn mot tuberkulose.jpg
 17. Tuberkulose i Norge 2013 - med behandlingsresultater for 2012

  Årsstatistikk for tuberkulosesykdom, forebyggende behandling og BCG vaksinasjon meldt i 2013, samt behandlingsresultater for tuberkulosesykdom meldt i 2012.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

  Tuberkuloserapport 2013.jpg
 18. Trendrapport vaksiner 2014

  Trendrapporten for 2014 bygger på tidligere års rapporter.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Rapport 2014: 1 Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år

  Denne rapporten er den andre i en serie knyttet til barnehageforskning i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Det undersøkes hvorvidt variasjon i kvalitet i norske barnehager henger sammen med språklig og psykisk fungering hos 5-år gamle barn.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Rapport 2014:1.jpg
 20. Reseptregisteret 2009–2013 / The Norwegian Prescription Database 2009–2013 (Legemiddelstatistikk 2014:2)

  Rapporten inneholder legemiddelstatistikk, nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2009 – 2013.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

  Forside reseptregisteret 2009-2013.