Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010

Rapport

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010

Publisert Oppdatert

Kunnskapssenteret publiserer for fjerde år på rad en rapport om forskningsbehov. Dette er forskningsbehov som er identifisert på problemstillinger som er ansett som viktige for beslutningstakere i norsk helsetjeneste.

Kunnskapssenteret publiserer for fjerde år på rad en rapport om forskningsbehov. Dette er forskningsbehov som er identifisert på problemstillinger som er ansett som viktige for beslutningstakere i norsk helsetjeneste.


Om rapporten

  • Utgitt: 2011
  • Forfattere: Norderhaug IN, Lindahl AK, Mørland B, Jamtvedt G.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-410-1

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret publiserer for fjerde år på rad en rapport om forskningsbehov. Dette er forskningsbehov som er identifisert på problemstillinger som er ansett som viktige for beslutningstakere i norsk helsetjeneste. De identifiserte behovene representerer på ingen måte alle helsefaglige forskningsbehov i Norge, men er framkommet på basis av de spørsmålene Kunnskapssenteret har besvart og med de metodene vi benytter.

Flere av Kunnskapssenterets HTA-rapporter (metodevurderinger) og systematiske oversikter konkluderer med at det er behov for gode randomiserte kontrollerte studier, med relevante utfallsmål, tilstrekkelig antall inkluderte pasienter og tilstrekkelig lang oppfølgingstid.

Rusbehandling er et satsningsområde, og Kunnskapssenteret har konkludert med behov for relevant og robust forskning om konkrete tiltak for rusrehabilitering i rapportene om forskningsbehov fra 2009, 2010 og nå også i 2011.

Samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene skal kunne overta enkelte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, særlig i oppfølgning av pasienter med kroniske sykdommer. To av Kunnskapssenterets rapporter fra 2010 trekker fram behov for studier som tar opp spørsmål knyttet til samhandling.

Forebygging av sykdom har høy prioritet, og det finnes flere relevante tiltak. Likevel er det behov for mer kunnskap om effekter av tiltak for røykeslutt og for å fremme fysisk aktivitet. Her framheves også behov for norske studier på hvordan skolehelsetjenesten kan benyttes i forebyggende arbeid for barn og unge.

Kunnskapssenteret anbefalte at det bør gjennomføres en studie som sammenlignet to aktuelle screeningmetoder for kolorektalkreft (undersøkelse av okkult blod i avføring og sigmoidoskopi). En slik studie er allerede under planlegging.

Det fremmes en rekke tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten, men forskningsgrunnlaget er til dels mangelfullt. Kunnskapssenteret konkluderte både i 2009 og 2010 med at det er behov for å stimulere til gode studier som evaluerer slike tiltak.

legemiddelområdet etterlyses studier med direkte sammenligning av ulike legemidler, samt studier som følger bivirkninger over tid. Det er også behov for studier som vurderer tiltak for sikrere legemiddelbruk.

Kommentar og konklusjon
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten sammenfatter forskning om effekt av tiltak i helsetjenesten på spørsmål som er viktige for beslutningstakere i norsk helsetjeneste. Arbeidsmåten avdekker også områder hvor vi mangler kunnskap, og hvor vi trenger mer forskning. Gjennom denne rapporten er de identifiserte kunnskapshullene fra våre systematiske oversikter og HTA-rapporter publisert i 2010 gjort tilgjengelig blant annet for dem som har ansvar for tildeling av forskningsmidler.

Også ved andre systematiske prosesser, som for eksempel utforming av nasjonale retningslinjer, vil områder der det er kunnskapshull bli tydelige. Men det finnes i dag ingen samkjøring av disse prosessene eller en enhetlig oversikt over forskningsbehov på problemstillinger som er viktig for beslutningstakere i norsk helsetjeneste .

Sammendrag