Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Kunnskapshull identifisert via systematiske oversikter og metodevurderinger publisert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2015

Dette er en årlig oversikt over kunnskapshull identifisert gjennom arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger.

Engelsk Forside.jpg

Dette er en årlig oversikt over kunnskapshull identifisert gjennom arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet (tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) publiserer årlig en oversikt over kunnskapshull som vi har identifisert gjennom arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger. Dokumentasjonsgrunnlaget i oversiktene skal bidra til kunnskapsbaserte beslutninger i helse- og velferdstjenester i Norge. Kunnskapshullene som er identifisert er knyttet til spørsmålene som vi har fått i oppdrag å vurdere i 2015, men de dekker selvfølgelig bare noen av kunnskapshullene innen helse- og velferdsfag nasjonalt og internasjonalt.

Av 30 oversikter som ble publisert av oss i 2015, konkluderte 24 med at det er behov for mer og bedre forskning om effekt av tiltakene som ble vurdert. Det er også behov for nye systematiske oversikter og oppdatering av eksisterende. Dette gjelder for spørsmål innen folkehelse, munn/tann-helse, farmasøytiske intervensjoner, medisinsk utstyr, sammensatte tiltak i sykehus, pasientsikkerhetsprogram, spiseforstyrrelser, kroniske tilstander, organisering og velferdstiltak.

Basert på rapportene publisert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2015 er det behov for studier som direkte sammenligninger effekten av relevante intervensjoner, studier som rapporterer de viktige utfallsmålene, og studier med lengre oppfølgingstid. Identifisering av et kunnskapshull innebærer ikke nødvendigvis at ny forskning skal igangsettes. Forskningsbehov må alltid ses i sammenheng med annen informasjon.

Nedlastbar

Om publikasjonen

  • Utgitt: 06/2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Vist GE, Fure B.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-853-8