Hopp til innhold

Mohammed Umaer Naseer

Seniorforsker, Ph.D. (Cell & Molecular Biology)

Bilde av Mohammed Umaer Naseer

Fagområder

Etablering og utvikling av molekylær epidemiologiske metoder for påvising av enteropatogene bakterer til oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne infeksjoner.

Faglig bakgrunn

Jeg har en Philosophiae Doctor (PhD) grad i medisinsk mikrobiologi fra Universitetet i Tromsø (2009) som er bygget på en mastergrad i teknologi (molekylær bioteknologi) fra samme universitet i 2005. I løpet av min doktorgrad jobbet jeg med molekylærepidemiologiske analyser av antibiotikaresistens, med fokus på spredning av ekstendert spektrum betalaktamaser (ESBLs), plasmid-mediert AmpC og karbapenemaser. I mitt postdoc fokuserte jeg på identifisering av virulensfaktorer, kartlegging av mutasjonspotensialer og mekanismer for resistensoverføring (plasmid biologi) ved hjelp av helgenom-sekvenseringsverktøy. Siden 2013 har jeg arbeidet ved Folkehelseinstituttet, nå ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr. I 2016 fullførte jeg "European Centre for Disease Prevention and Control" (ECDC) sitt toårige opplæringsprogram i folkehelsemikrobiologi (EUPHEM).

Kontakt

Mobil: 975 38 835

Besøksadresse

Lovisenberggata 8, 0456 Oslo

Vis i kart