Hopp til innhold

Prosjekt

Evolusjon av Salmonella Typhimurium i Norge, 2005-2017: Fremvekst og spredning av nye epidemiske kloner - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke utviklingen og distribusjon av ulike kloner i perioden 2005 til 2017.


Sammendrag

I Norge er Salmonella Typhimurium en av de viktigste salmonella serotypene som forårsaker smitte innenlands. Noen smittekilder er kjent (ville fugler og pinnsvin), men ofte er smittekilden ukjent. Nye kloner av monofasisk S. Typhimurium gir grunn til bekymring. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke utviklingen og distribusjon av ulike kloner i perioden 2005 til 2017. MLVA og helgenomdata vil brukes for å sammenligne pasientisolater med isolater fra dyr og miljø. Vi vil også se på antibiotikaresistensmønster. Studiet vil gi viktig kunnskap om de kloner av S. Typhimurium som er mest utbredt i den norske befolkningen, deres reservoar, antibiotikaresistens i ulike kloner og om hvordan klonene har utviklet seg over tid, noe som kan gi bedre deteksjon av utbrudd i fremtiden. Vi vil også få kunnskap om hvilke tiltak som kan forhindre nye utbrudd, samt hvilke smittekilder som innebærer risiko for S. Typhimurium.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Umaer Naseer, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Tone Kristin Bjordal Johansen, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Emily Ann Macdonald, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet