Hopp til innhold

Prosjekt

Forekomst av alvorlige ikke-kolera Vibrio- og Shewanella-infeksjoner i Norge i 2014-2018: er det et fremvoksende helseproblem? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med studien er å undersøke forekomsten av ikke-kolera Vibrio og Shewanella som årsak til alvorlige infeksjoner i Norge.


Sammendrag

Formålet med studien er å undersøke forekomsten av ikke-kolera Vibrio og Shewanella som årsak til alvorlige infeksjoner i Norge. Studien vil se på alders- og kjønnsfordeling, samt sesongvariasjon av alvorlige ikke-kolera Vibrio- og Shewanella-infeksjoner, for å kunne se om disse infeksjonene er et fremvoksende folkehelseproblem i Norge i forbindelse med klimaendringene. Man vil også se om molekylær analyse av alle tilgjengelige prøver fra mikrobiologiske laboratorier i Norge kan gi nyttig informasjon om kilde til infeksjonen, evolusjonen og egenskapene til disse bakteriene. Resultatet fra den molekylære analysen vil sammenlignes med internasjonal tilgjengelig data.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ettore Amato, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Mohammed Umaer Naseer, Folkehelseinstituttet
May Line Angell, Folkehelseinstituttet
Line Vold, Folkehelseinstituttet
Emily Ann Macdonald, Folkehelseinstituttet
Jeevan Karloss Antony Samy, Folkehelseinstituttet
Hans Henrik Blystad, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet