Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Beskrivelse av de første tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Beskrivelse av de første tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

Prosjekt

Beskrivelse av de første tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet, vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig beskrivelse av tilfellene varslet til Folkehelseinstituttet de seks første ukene av utbruddet i Norge.


Sammendrag

I desember 2019, ble en uvanlig opphopning av pneumoni oppdaget i megabyen Wuhan i Kina. Et nytt koronavirus, senere kalt SARS-CoV-2, ble funnet å være årsaken. Sykdommen fikk navnet covid-19. Viruset har spredd seg hurtig til mennesker over store deler av jordkloden inkludert Norge og forårsaker nå en pandemi. Folkehelseinstituttet overvåker den nasjonale epidemiologiske situasjonen, utfører helseanalyser og driver forskning på smittevernområdet. I dette prosjektet, vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig beskrivelse av tilfellene varslet til Folkehelseinstituttet de seks første ukene av utbruddet i Norge. I tillegg vil vi sammenligne epidemiologien før og etter de sterke smitteverntiltakene for "social distancing" ble innført av regjeringen i Norge 12. mars 2020.

Data fra følgende kilder vil bli brukt:
• Utbruddsregisteret
• Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
• Laboratorieovervåkingssystemet
• Norsk intensivregister

Resultatene bidrar inn i arbeidet med anbefalinger og smitteverntiltak under utbruddet. Resultatene vil ellers deles i en fagfellevurdert journal og formidlet til helsepersonell, media og allmennheten i Norge.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ragnhild Tønnessen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ragnhild Tønnessen, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Trine Hessevik Paulsen, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Lamprini Veneti, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Jacob Dag Berild, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Mohammed Umaer Naseer, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Elina Marjukka Seppälä, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Karoline Bragstad, Avdeling for virologi, Folkehelseinstituttet
Anneke Steens, Folkehelseinstituttet
Emily Ann Macdonald, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Robert Neil Whittaker, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet

Start

01.04.2020

Slutt

30.06.2021

Status

Avsluttet

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Ragnhild Tønnessen