Hopp til innhold

Anne Line Bretteville-Jensen

Seniorforsker, Dr.polit.

Bilde av Anne Line Bretteville-Jensen

Fagområder

Samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap

Faglig bakgrunn

Anne Line Bretteville-Jensen er Cand. Oecon med samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og Dr. Polit fra Universitetet i Bergen (2003). Hun har jobbet med rusmiddelforskning siden 1992; først ved Statens institutt for alkohol - og narkotikaforskning (SIFA) til 2001, etter sammenslåingen ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 2001-2016 og siden 2016 ved Folkehelseinstiutttet. Hun har vært gjesteforsker ved Univeristy of York 1994/95 og ved Melbourne University 2006/2007. Sentrale tema i forskningen er etterspørsel etter heroin, overdosedødsfall, estimering av antall tunge narkotikabrukere, cannabisbruk, nye psykoaktive stoffer (NPS), trender i narkotikabruk, oppstart av rusmiddelbruk, narkotikabrukere i behandling, røykeslutt, ungdom og alkohol, narkotikapolitikk.

Prosjekter og publikasjoner

Kontakt

Mobil: 988 26 225

Besøksadresse

Myrens verksted 2, 0473 Oslo

Vis i kart