Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Undersøkelsen ved sprøyteutdelingen i Oslo 1993-2019»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Undersøkelsen ved sprøyteutdelingen i Oslo 1993-2019

Prosjekt

Undersøkelsen ved sprøyteutdelingen i Oslo 1993-2019 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedformålet med denne undersøkelsen var og er å følge markedet med illegale substanser over tid.


Sammendrag

Om studien

Personer som kan rapportere nylig bruk av illegale rusmidler er blitt intervjuet utenfor sprøyteutdelingen i Oslo siden 1993. Til nå er over 7000 intervjuet foretatt. Hovedformålet med denne undersøkelsen var og er å følge markedet med illegale substanser over tid. Bruk og omsetning av legale rusmidler kan følges gjennom registre og mer tilgjengelige data. Illegal rusmiddelbruk og deres markeder er mindre oversiktlige som følge av muligheten for straffeforfølgelse. Personer som bruker illegale rusmidler, spesielt gatepopulasjoner og personer som bruker sprøyter, har en dødelighet som er over 20 ganger høyere enn tilsvarende aldersgrupper i befolkningen ellers. Narkotikarelatert kriminalitet påfører i tillegg samfunn og menigmann betydelige kostnader.  Det er derfor svært viktig å kunne følge dette markedet over tid for å kunne fange opp trender og potensielle risikofaktorer.

Dette var årsaken til at denne undersøkelsen ble etablert i 1993 som en undersøkelse med spørsmål om eget forbruk av rusmidler, hva de betaler for ulike typer og kvanta av rusmidler og hvordan de finansierer bruken av illegale rusmidler. Intervjuene inneholder ikke spørsmål om navn, personnummer eller lignende, men innhenter informasjon om enkelte bakgrunnsvariable  som kjønn, fødselsår, utdanning, erfaring med ikke-fatale overdoser og om de er født i Norge.

Datainnsamlingen

Dataene er samlet inn gjennom intervjuer av personer som har oppsøkt den sentrale sprøyteutdelingen i Oslo. Tiltaket deler ut gratis sprøyter og kondomer, og har også som formål å drive opplysende helsearbeid og formidling til det øvrige hjelpeapparatet. Sprøyteutdelingen ble opprettet i 1988 som et ledd i myndighetenes HIV/AIDS-forebyggende arbeid. Fra 1988 til mars 2003 foregikk utdelingen fra en buss innkjøpt til formålet (av brukerne kalt ”Sprøytebussen” eller bare ”Bussen”), og bussen ble kjørt til faste områder i sentrum av Oslo der målgruppen lett kunne nå den. Fra mars 2003 hadde sprøyteutdelingen fast tilholdssted i Tollbugaten 3, senere er utdelingen flyttet til Storgata 36 («Prindsen»). Fram til 2003 var Bussen, kun med enkelte unntak, eneste utdelingssted for gratis sprøyter i Oslo. Nå deles det i tillegg ut sprøyter fra flere hospitser og ”væresteder” i byen, av Sykepleiere på hjul og andre, men vi har i all hovedsak rekruttert blant dem som oppsøkte Bussen og sprøyteutdelingen i Tollbugaten 3 og Storgaten 36.

De første intervjuene ble foretatt i juni 1993 og fram til april 2019 er ca 7200 intervjuer blitt gjennomført. To til fire intervjuere har stått i umiddelbar nærhet av sprøyteutdelingen og henvendt seg til aktuelle personer etter at disse først har vært og mottatt rene sprøyter og annet utstyr ved utdelingen. Det at en person mottar sprøyter eller annet utstyr fra sprøyteutdelingen synliggjør at vedkommende er i vår målgruppe og ikke bare tilfeldigvis oppholder seg i nærheten av sprøyteutdelingen. Vi prøver å henvende oss til så mange som mulig de kveldene vi er ute, men personer som virket svært beruset eller viser en aggressiv atferd unnlater vi å spørre.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Line Bretteville-Jensen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Linn Gjersing, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.1993

Slutt

31.12.2033

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Linn Gjersing