Hopp til innhold

Prosjekt

Bakgrunn til og oppfølging av pasienter med hoveddiagnose rusmiddelbruk i spesialisthelsetjenesten - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet vil personer som er tatt inn i behandling for problemer med ulike rusmidler sammenlignes, og sammenlignes også med et generelt utvalg fra befolkningen.


Sammendrag

Rusmidler kan karakteriseres etter farlighetsgrad, både for brukeren og for hans/hennes sosiale miljø. Risikoen for avhengighet, sykdom og død vil variere med type stoff, men også med sosial bakgrunn og situasjon. Personer tatt inn i behandling for problemer med ulike rusmidler sammenlignes, og sammenlignes også med et generelt utvalg fra befolkningen. Hvilken demografisk og sosialøkonomisk bakgrunn har personer som starter behandling og hvilken betydning har det for den videre livssituasjon?  Hvem avslutter behandlingsforløp etter kort tid og hvem fortsetter i gjentatte behandlingsforløp, både i tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB) og i psykisk helsevern (PHV). Hvem får i tillegg forskrevet resepter på potensielt avhengighetsskapende legemidler av typen sovemidler, beroligende og smertestillende? Hvem har behov for behandling for somatisk sykdom? Hva er risikoen for negative hendelser som død og kriminalitet? Hva er sjansen for å beholde eller komme i arbeid? 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ellen J. Amundsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jørgen Gustav Bramness, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Ellen Johanna Amundsen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Margrete Rossow, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Solveig Tobie Glestad Christiansen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Anne Line Bretteville-Jensen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet