Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Narkotikautløste dødsfall 2003-2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Narkotikautløste dødsfall 2003-2018

Prosjekt

Narkotikautløste dødsfall 2003-2018 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet skal undersøke ved hjelp av informasjon fra ulike registre hvem som dør av narkotikautløste forgiftninger og om det er personer fra samme risikopopulasjon som døde mellom 2009 og 2018 som mellom 2003 og 2009.


Sammendrag

Siden 2003 har det vært 260 narkotikautløste dødsfall i årlig gjennomsnitt. Det har vært en markant nedgang i andelen heroinutløste dødsfall siden 2009, og i 2016 og 2017 var ikke heroin lenger den hyppigste dødsårsaken. Dette prosjektet skal undersøke ved hjelp av informasjon fra ulike registre hvem som dør av narkotikautløste forgiftninger og om det er personer fra samme risikopopulasjon som døde mellom 2009 og 2018 som mellom 2003 og 2009. Dette er en retrospektiv kohortundersøkelse der alle som døde av et narkotikautløste dødsfall i Norge mellom 2003 og 2018 inkluderes gjennom Dødsårsaksregisteret. Ved hjelp av personnummeret vil det bli generert en koblingsnøkkel med et tilfeldig generert nummer som skal brukes til koblinger med informasjon fra andre registre. I tillegg vil det gjennom Statistisk sentralbyrå (SSB) inkluderes en kontrollkohort fra den generelle befolkningen som matches på kjønn og alder med de som døde av narkotikautløste forgiftninger mellom 2003-2018.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Linn Gjersing, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Line Bretteville-Jensen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Anne Bukten, Universitetet i Oslo
Ellen Johanna Amundsen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Arne Skulberg, Oslo universitetssykehus HF
Svetlana Ondrasova Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Elin Kristin Bye, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Start

01.09.2019

Slutt

31.12.2028

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Linn Gjersing