Hopp til innhold

Prosjekt

ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

FHI er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. Det er til nå foretatt seks datainnsamlinger; 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015.


Sammendrag

FHI (ved avdeling for rusmidler og tobakk) er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (The European School Project on Alcohol and Other Drugs).  Det er til nå foretatt seks datainnsamlinger (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015). Hovedresultatet er en gjennomgående positiv utvikling når det gjelder bruk av både tobakk, alkohol og narkotika blant norske 15-16-åringer, både for gutter og jenter. Andelene som brukte henholdsvis alkohol og tobakk var i 2015 på det laveste nivået siden oppstart av undersøkelsen i 1995. Andelene som oppga bruk av cannabis eller andre narkotiske stoffer har også holdt seg på et stabilt og lavt nivå. Stort sett har utviklingen når det gjelder bruk av de ulike substansene vært den samme for gutter og jenter. Videre kommer norske 15-16-åringer svært godt ut sammenlignet de fleste land i Europa ved at de gjennomgående ligger lavt når det gjelder bruk av de ulike substansene

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elin Kristin Bye, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Tord Finne Vedøy, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Marianne Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Linn Renathe Gjersing, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet