Hopp til innhold

Om veilederen for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Publisert

Veilederen er laget for rekvirenter og laboratoriepersonell. Den revideres fortløpende.

Veilederen er laget for rekvirenter og laboratoriepersonell. Den revideres fortløpende.


Innhold i veilederen

Denne veilederen er delt inn i to hovedgrupper; en del om rutiner og ansvar, og en del om agens a-å.

Forfattere

Redaktør for veilederen er Sigrid Rasdal Eliassen ved Folkehelseinstituttet. Flere medarbeidere i FHI har bidratt til innholdet i veilederen.