Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om veilederen for mikrobiologiske laboratorieanalyser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om veilederen for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Om veilederen for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Veilederen er laget for rekvirenter og laboratoriepersonell. Den revideres fortløpende.

Veilederen er laget for rekvirenter og laboratoriepersonell. Den revideres fortløpende.


Forfattere

Redaktør for veilederen er ved Folkehelseinstituttet. Flere medarbeidere i FHI har bidratt til innholdet i veilederen.

Oppdateringer

April 2023

25.04.2023
12.04.2023
 • Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter
  Teksten er oppdatert for å gjenspeile nyeste informasjon og for å gjøre innholdet mer generelt med mindre behov for oppdateringer Nyttige lenker til forskjellige nettsteder ble lagt til for SARS COV2-analyse og trendovervåking. Kapittel med informasjon om meldingsplikt er redusert og erstattet med linker til oppdatert informasjon.

Mars 2023

16.03.2023
 • Importvirusdiagnostikk
  Lagt inn informasjon om at 15.04.2023 faser vi ut antistoff- og antigenundersøkelser.

Desember 2022

08.12.2022

November 2022

11.11.2022
 • Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter
  Oppdatert tekst med informasjon om omikronvarianter under monitorering. Tatt ut tabell med karakteristiske mutasjoner, erstattet med en oversikt over spike-mutasjoner. Tatt ut avsnitt med beskrivelse av mutasjoner i de ulike omikronvariantene. Ellers mindre språklige endringer.
08.11.2022
 • Hepatittvirus A, B, C, D og E
  Avviklet følgende analyser Hepatitt B • Påvisning av HBs antigen med ELISA (BIO-RAD: Monolisa HBsAg ULTRA / ULTRA Confirmatory assay)Påvisning av anti-HBc (total) med ELISA (BIO-RAD: Monolisa anti-HBc PLUS) • Påvisning av HBeAg med ELFA (bioMérieux: VIDAS HBe/anti-HBe • Påvisning av anti-HBe med ELFA (bioMérieux: VIDAS HBe/anti-HBe) Hepatitt C: • Kvantitering av HCV RNA med qPCR (Abbott: Real-time PCR, HCV m2000) Disse er derfor fjernet fra siden.
01.11.2022

August 2022

08.08.2022
 • Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter
  Ny tekstboks med informasjon om hvordan pangolin-varianter navngis. Oppdatert tekst med informasjon om omikron undervariant BA.2.75, og at delta ikke lenger regnes som VOC. Tatt ut delta av fra tabell med karakteristiske mutasjoner. Oppdatert avsnitt om rekombinante virus.

Mai 2022

25.05.2022
13.05.2022
 • Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter
  Oppdatert tekst med informasjon om omikron undervarianter BA.4 og BA.5. Oppdatert tabell med karakteristiske mutasjoner for BA.3 og BA.4, samt tatt ut beta og gamma fra tabellen. Oppdatert avsnitt om rekombinante virus.

April 2022

07.04.2022
 • Antigen-hurtigtester
  Oppdatert i tråd med endringer 5.april; 1) det er ikke lenger er en anbefaling om å holde seg hjemme i 4 døgn ved positiv covid-19 test og 2) ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Mars 2022

18.03.2022
16.03.2022
10.03.2022

Februar 2022

16.02.2022
 • Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter
  Oppdatert tekst med informasjon om omikron undervarianter BA.1, BA.2 og BA.3. Oppdatert tabell med karakteristiske mutasjoner for BA.2, tatt ut alfavarianten fra tabellen. Mindre språklige endringer i teksten for øvrig.
12.02.2022
11.02.2022
 • Polio (enterovirus)
  11.02.2022: Nøytralisasjonstest med spesifikke antisera utgår, men erstattes av sekvensering.
 • Kusma (parotittvirus)
  11.02.2022: Oppdaterte analyser ved parotittdiagnostikk: metodene Enzygnost anti-Parotitis IgM/IgG i serum og Microimmune Mumps IgM/IgG capture EIA i serum/munnsekret utgår.
 • Rubellavirus (røde hunder)
  11.02.2022: Oppdaterte analyser ved rubelladiagnostikk: metodene Meddac Rubella IgM og VIDAS Rubella Virus IgM/IgG og Enzygnost Rubella IgG utgår i serum, men erstattes av Euroimmun anti-Rubella IgM/IgG i serum. Microimmune Rubella cEIA IgM i munnsekret utgår.
 • Skogflåttencefalittvirus (TBE-virus)
  11.02.2022: Enzygnost IgM/IgG metoden er utgått.
 • Meslinger (MeV)
  11.02.2022: Oppdaterte analyser ved meslingdiagnostikk: metodene Enzygnost IgM/IgG og Microimmune IgM/IgG fjernes, men erstattes av Euroimmun IgM/IgG i serum. Microimmune cEIA IgM/IgG i munnsekret utgår.
04.02.2022
 • Prøvetaking - praktisk gjennomføring
  Anbefalinger om prøvetakingslokalisasjon ved bekreftende testing av positive selvtester. Råd rundt selvprøvetaking ved selvtester flyttet fra side om antigen-hurtigtester.

Januar 2022

31.01.2022
 • Antigen-hurtigtester
  Lagt inn tekst om når det er størst sannsynlig for å fange opp Covid. Ny tekst under prøvetaking, med illustrasjoner.
29.01.2022
 • Antigen-hurtigtester
  Lagt inn informasjonsboks om at regjeringen 28.01 melder om avvikling av jevnlig testing, og at endringene gjelder umiddelbart.
25.01.2022
 • Antigen-hurtigtester
  Oppdatering etter endrede råd fra 24.01.22 om hvem som anbefales bekreftende PCR ved positiv selvtest. Nytt kapittel om prøvetaking.
10.01.2022

Desember 2021

21.12.2021
16.12.2021
 • Antigen-hurtigtester
  Positive antigen-hurtigtester tatt på teststasjoner trenger ikke bekreftes med NAT, med unntak av grensetesting. Det presiseres at et positivt svar på en selvtest betyr at du mest sannsynlig er smittet med SARS-CoV-2 og bør isolere deg inntil videre, men svaret bør bekreftes. For å forhindre falske negative bekreftende tester anbefales den mest sensitive testmetoden (NAT, eks PCR), og det presiseres at god prøvetaking er viktig (som ellers).
08.12.2021
 • Antigen-hurtigtester
  Lenke til testing for mistenkt eller påvist omikronvariant. Per d.d. anses risikoen for at testene har betydelig lavere sensitivitet for omikronvarianten som liten. Det presiseres at testene ikke tåler frost og skal være romtempererte før bruk.
06.12.2021
 • Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter
  Oppdatert med informasjon om ny NLK-kode for omikronvariant, endring av norsk bruksnavn på eksisterende koder til å bruke WHO-betegnelser (alfa, beta osv), samt slettet overflødig kolonne i tabell 2 («Komponent»).
01.12.2021

November 2021

26.11.2021
24.11.2021
18.11.2021

Oktober 2021

22.10.2021
15.10.2021
05.10.2021

September 2021

27.09.2021
08.09.2021
 • Antigen-hurtigtester
  Omfattende revisjon av artikkelen i forbindelse med økt bruk av antigen-hurtigtester i ulike teststrategier i offentlig regi (teststasjoner og som selvtest), og muligheten privatpersoner har til å kjøpe antigen-hurtigtester selv på butikken. Opplysning om at disse ulike «kategoriene» av antigen-hurtigtester har ulike bruksområder, rutiner for prøvetaking og svarrapportering, og ulike krav til ytelse og kvalitet.
07.09.2021
03.09.2021

August 2021

27.08.2021
 • Prøvetaking - praktisk gjennomføring
  Presisering av at anbefalt prøvemateriale ved klinisk indisert diagnostikk er nasofarynks ± svelg, da dette er det mest sensitive prøvematerialet og gir mulighet for differensialdiagnostikk. Presisering av at riktig prøvetakingsteknikk er viktig for å få et representativt prøvemateriale, også ved prøvetaking fra andre lokalisasjoner enn nasofarynks, som fremre nese.
26.08.2021
11.08.2021

Juli 2021

09.07.2021
 • Prøvetaking - praktisk gjennomføring
  Språklige endringer og presiseringer. Ved tvil om hvilket prøvemateriale lokalt laboratorium aksepterer, bør man slå opp i laboratorienes egne brukerhåndbøker.
02.07.2021

Juni 2021

23.06.2021
 • Antigen-hurtigtester
  Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).
 • Serologi og antistoff hurtigtester
  Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).
17.06.2021
16.06.2021
14.06.2021
02.06.2021
 • Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter
  Oppdatering av tekst og oppdatert definisjon av bekymringsvarianter (VOC-Variant of Concern) fra alle B.1.617 variantene til å kun gjelde B.1.617.2. Oppdatert med WHO-navngivning for VOC og VOI. Oppdatert nye NLK-koder for bruk ved besvarelse av B.1.617 variantene.

Mai 2021

12.05.2021
03.05.2021

April 2021

27.04.2021
08.04.2021

Mars 2021

29.03.2021
24.03.2021
19.03.2021