Hopp til innhold

Beredskapsdiagnostikk

Publisert

Nasjonalt beredskapslaboratorium tilfredsstiller kravene til sikkerhet ved håndtering av bakterier og virus av fareklasse 3 og bistår de mikrobiologiske sykehuslaboratoriene som har primæransvar for pasientprøver.

Nasjonalt beredskapslaboratorium tilfredsstiller kravene til sikkerhet ved håndtering av bakterier og virus av fareklasse 3 og bistår de mikrobiologiske sykehuslaboratoriene som har primæransvar for pasientprøver.


Beredskapslaboratoriet koordinerer den mikrobiologiske beredskapen gjennom Nasjonal mikrobiologisk beredskapskomité som ble opprettet i 2006. Beredskapsdiagnostikk som utføres ved Folkehelseinstituttet (FHI) inngår ikke i en nasjonal referansefunksjon, men FHI utfører slike tester etter avtale med lokale laboratorier. Beredskapslaboratoriet har analyser på plass for identifikasjon av flere bakterier, virus, toksiner og ikke-biologiske substanser.

FHI har en avtale med P4-laboratoriet ved Folkhälsomyndigheten i Stockholm om å få utført analyser som krever et høyere sikkerhetsnivå, for eksempel undersøkelse for koppevirus og virale hemoragiske febersykdommer. Slike analyser gjøres etter avtale og krever kategori A-forsendelse.

Innhold på denne siden