Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mykobakterier/Tuberkulose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mykobakterier/Tuberkulose

Mykobakterier/Tuberkulose

FHI har referansefunksjon for mykobakterier. Arter i M. tuberculosis-komplekset er nominativt meldepliktig.

FHI har referansefunksjon for mykobakterier. Arter i M. tuberculosis-komplekset er nominativt meldepliktig.


Innhold på denne siden

Mykobakterier omfatter arter i M. tuberculosis-komplekset og «non-tuberculouse mycobacteria» (NTM). Arter i M. tuberculosis-komplekset gir tuberkulose. NTM er miljømikrober, men kan gi sykdom spesielt hos kronisk lungesyke eller immunsupprimerte. Ellers friske personer kan også få infeksjoner med NTM: lymfadenitt (barn), sårinfeksjon eller sykehusassosierte infeksjon.

FHI har referansefunksjon for Mykobakterier, og utfører analyser for identifikasjon og resistenspåvisning av mykobakterier generelt, og for arter i M. tuberculosis-komplekset utføres det også slektskapsanalyse. Alle isolat som tilhører M. tuberculosis-komplekset fra pasienter som er ny diagnostisert med tuberkulose, skal sendes inn for overvåkning i tråd med MSIS-forskriften.

Analyser som utføres tilpasses det som allerede er utført ved innsendende laboratorium. Ved mistanke om resistent tuberkulose kan det rekvireres molekylære tester for raskt å kunne avklare resistensforhold. Ved bekreftet infeksjon med NTM som krever antibiotikabehandling, kan det rekvireres resistenstesting.

Vi mottar isolat på flytende eller fast kultur. Ved mistanke om multiresistent tuberkulose kan forbehandlet luftveismateriale mottas etter nærmere avtale. 

For isolat som tilhører M. tuberculosis-komplekset blir det alltid utført artsidentifikasjon, resistenstesting (hvis ikke utført ved innsendende laboratorium) og slektskapsanalyse. Alle isolat kartlegges med tanke på resistens for førstelinjemedikamenter (rifampicin, isoniazid, etambutol og PZA), og ved resistens for en eller flere av disse utføres utvidet testing for andrelinje medikamenter. Det benyttes en kombinasjon av molekylære og fenotypiske tester. For artsidentifikasjon og molekylær påvisning av resistens benyttes per i dag ulike LPA (line probe assay) fra Hain, og fenotypisk testing utføres i BACTEC MGIT 960 systemet (BD). Helgenomsekvensering er under validering og implementering.

For NTM-isolat utføres det identifikasjon hvis ikke utført ved innsendende laboratorium. For molekylær påvisning av resistenstesting utføres med LPA fra Hain (NTM-DR), og fenotypisk testing av hurtigvoksende mykobakterier utføres med buljongmikrofortynning.

Vi utfører også T-SPOT®.TB (T-spot) (Oxford Immunotec) som er en immunologisk test (IGRA: interferon gamma release assay) for påvisning av tuberkulosesmitte. Denne analysen anbefales som en oppfølgingsmetode når det foreligger et inkonklusivt QuantiFERON®-TB Gold In-Tube (QFT) (Qiagen) resultat. Analysen kan også være aktuell ved negativt QFT-resultat, hvis det fortsatt er begrunnet mistanke om tuberkulosesmitte (betydelig immunsvekkelse på grunn av alder, grunnsykdom eller behandling). Innsending av blodprøve for T-spot analyse må avtales spesielt med laboratorier.