Hopp til innhold

Listeria

Publisert

FHI har referansefunksjon for Listeria.

FHI har referansefunksjon for Listeria.


FHI har referansefunksjon for Listeria. Hensikten er å bidra til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av Listeria-infeksjoner. Listeriose er meldingspliktig til MSIS.

Alle kliniske førstegangsisolater av Listeria sendes som renkultur til FHI. Isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn 3 måneder etter siste positive prøve skal ikke sendes inn med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon. Dersom Listeria isoleres fra ulike prøvematerialer (for eksempel blod eller spinalvæske), bør førstegangsisolatet fra «det klinisk mest alvorlige» materialet sendes inn.

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema. 

Alle innsendte Listeria-isolater verifiseres ved morfologi på blodskål. Basert på helgenomsekvensering identifiseres species og serotype, sekvenstype (ST) og klustertype (CT) bestemmes med tanke på molekylærepidemiologisk overvåking. ST og CT påvises ved multilokus sekvenstyping (MLST) [1] og kjernegenom MLST [2].

Referanser